Faculty of Biology


Анкета

Публикувано в Обяви by Виктор Иванов on the November 27th, 2009

Изследователски екип от ПУ „П. Хилендарски” провежда проучване сред студентите от Биологически, Химически и Педагогически факултети относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи. Целта на изследването е информативна и е насочена към разработването на Програма за първична превенция на наркоманията, която ще се използва в нашите факултети.
Анкетата е ДОБРОВОЛНА и АНОНИМНА. Получената информация ще бъде оповестена само в обобщен вид, никой извън изследователския екип няма да види конкретните отговори на който и да е от Вас – те няма да бъдат използвани за нищо друго, освен за целите на изследването. Надяваме се, че ще отговорите възможно най-откровено и точно на всеки въпрос.
Молим, при всеки въпрос (там където е необходимо и във всяка колонка) означете отговора, който искате да дадете. Там, където не са посочени отговори, изписвайте Вашия отговор със свободен текст.

Анкетата можете да попълните тук

Comments Off on Анкета

Коментарите са заключени.