Faculty of Biology


Публична лекция

Публикувано в Обяви by Балик on the January 16th, 2012

Във връзка със спечеления конкурс от гл. ас. д-р Теодора Александрова Коларова за заемане на академичната длъжност “доцент”, Биологическия факултет кани всички желаещи на публична академична лекция на тема:

“Принципи на обучението по биология. Същност на понятието „дидактически принцип”. Методологическа система от дидактически принципи. Характеристика на основните принципи на обучението по биология”,

която ще бъде изнесена от доц. д-р Теодора Коларова на 24.01.2012 г. от 14.15 часа в 15 аудитория на Биологически факултет.

Comments Off on Публична лекция

Коментарите са заключени.