Faculty of Biology


Публична академична лекция

Публикувано в Обяви by Балик on the November 12th, 2011

Във връзка със спечеления конкурс от доц. д-р Румен Димитров Младенов за заемане на академичната длъжност “професор”, Биологическия факултет кани всички желаещи на публична академична лекция на тема:

“Еволюционни промени на вегетативното тяло, размножаването и цикъла на развитие  при кормусните растения във връзка с преминаването от воден към сухоземен начин на живот”,

която ще бъде изнесена от проф. Румен Младенов на 22.11.2011 г. от 9.00 часа в 15 аудитори на Биологически факултет.

 

Comments Off on Публична академична лекция

Коментарите са заключени.