Faculty of Biology


ДОГОВОРИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Публикувано в Актуално by Виктор Иванов on the February 22nd, 2010

Европейски социален фонд 2007 – 2013  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

-Договор за практическо обучение за Агро Био Институт [DOC]

-Договор за практическо обучение за Биовет “Пещера” [DOC]

Препратка към новия сайт

Comments Off on ДОГОВОРИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Коментарите са заключени.