Faculty of Biology


Биология и химия

Публикувано в Специалности by Ивелин Моллов on the April 2nd, 2008


Образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Биология и химия"

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 1.3. Педагогика на обучението по
                                                       Биология и Химия

  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ
                                                       – УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
  ФОРМА НО ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години, VІІІ семестъра
  НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или
                                            ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

 

 АНОТАЦИЯ

В тази специалност студентите ще имат възможност да усвоят системни знания за основните биологически, химически и педагогически науки чрез разнообразни форми на организация на учебния процес.
Срокът на обучение по бакалавърска програма за редовните и задочни студенти е 4 години.
Завършилите получават образователно-квалификационна степен «бакалавър» с професионална квалификация «Учител по биология и химия». Те имат право да продължат обучението си в образователна степен «магистър», при определени условия, по избрана от тях специалност в Биологично, Химично или Педагогическо направление и по съответни учебни програми.


ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология или химия.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Подготовката на завършващите специалност "Биология и химия" позволява те да намерят реализация, като учители по биология и по химия в средните училища.
Comments Off on Биология и химия

Коментарите са заключени.