Faculty of Biology


Зоологични колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2011
Към катедра “Зоология” са създадени и се подържат богати учебни колекции на представители от безгръбначните и гръбначни животни. Сбирките от безгръбначни, най-представителна от които е ентомологичната колекция са разполжени в началото на коридора на втория етаж в сградата на Факултета по Биология. След тях следват и колекциите от гръбначни животни, най-богата от която е орнитологичната колекция.
Comments Off on Зоологични колекции

Коментарите са заключени.