Faculty of Biology


Природозащитни колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2008
Към катедра "Екология и ООС" са обособени две учебни колекции представящи защитени видове безгръбначни и гръбначни животни. Колекцията с природозащитния статус на безгръбначните животни в България се намира на първия етаж в сградата на Факултета по Биология, непосредствено до 14 аудитория. Колекцията представяща природазащитния статус на гръбначните животни в България, както и някои други редки и интересни животински представители се намира на втория етаж, непосредствено да 15 аудитория.

Comments Off on Природозащитни колекции

Коментарите са заключени.