Faculty of Biology


Петрографска и минераложка колекции

Публикувано в Колекции by Ивелин Моллов on the March 23rd, 2008
Към катедра "Екология и ООС" е създадена и се поддържа колекция от петрографски и минераложки образци. Колекцията е предназначена само за учебни цели за онагледяване на преподавания материал по дисциплинита "Геология и петрография" в ОКС "бакалавър". Двете колекции са разположени на първия етаж в сградата на Факултета по биология.

 
 
 

Comments Off on Петрографска и минераложка колекции

Коментарите са заключени.