Faculty of Biology


Erasmus

Публикувано в Еразъм by Балик on the January 14th, 2013

EРАЗЪМ

Програма Еразъм, секторна програма на Програмата за учене през целия живот на ЕС, е програма за студентска мобилност. Тя насърчава студенти на висши училища в ЕС да учат или работят известен период в друга страна от ЕС, ЕИП или страни – кандидати за членство в ЕС. За периода на мобилност студентите получават безвъзмездна финансова помощ по програмата, а периодът на обучение или практика се признава като част от учебния план на студента или се вписва в европейското им дипломно приложение.

Повече информация на http://erasmus-bg.info/

НАРЪЧНИК ЗА СТУДЕНТИ!

Възможности за обмен на студенти по Програма “Еразъм”

(http://isic.bg/rabotni-pozicii-erasmus)

Обмен на студенти – Гърция (условия; форма за кандидатсване)

Възможност за студенти-еколози да участват в EuroEnviro2012-Symposium (19-26 май 2012) в Словакия. Краен срок за регистрация 15.03.2012 г.

Възможност за мобилност в Kahramanmaras Sutcu Imam University (Turkey) – 2013 г.

 

Comments Off on Erasmus

Коментарите са заключени.