В навечерие на рожден ден

  • Капиталистите са готови да ни продадат и въжето, на което ще ги обесим. („Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим.“)
  • Докато народът е непросветен, от всички изкуства за нас най-важни са киното и цирка. ( „Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк“ (Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т.44. — С.579: Беседа В.И.Ленина с А.В.Луначарским))
Posted in General | Comments Off on В навечерие на рожден ден

Да отгледаш човек

Да израсне гора са необходими 10 години,

да израсне народ – 100 години.

Posted in General | Comments Off on Да отгледаш човек

Ad hoc

Обява за работа: “Вие сте млада и красива, имате две висши образования, владеете три езика. Имате дълга руса коса, дълги крака и страхотна усмивка и желаете да получавате заплата не по-малка от 10 хиляди евро. На нас обаче ни трябва арматурист”.

Всяка сутрин благодаря на бога, че нямам нужда да бера грижа за Свещената Римска империя. (Шопенхауер)

Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир)
ОПТИМИЗМЪТ Е РЕЗУЛТАТ НА НЕДОСТАТЪЧНА ОСВЕДОМЕНОСТ.

Учителят казал: “Има хора, които настояват, че са прави дори в дреболиите. Често пъти те не си разрешават да грешат. Всичко, което те постигат по този начин, е страх от движение напред. Страхът от допускане на грешка е вратата, която ни затваря в замъка на посредствеността. Ако ние преодолеем този страх, ще направим важна стъпка в посока към нашата свобода”.


“Когато изминеш своя път, ти ще стигнеш до една врата, на която е написано едно изречение — заявил учителят. — Върни се при мен и ми съобщи какво гласи това изречение”. Ученикът, тялом и духом се посветил на търсенето и веднъж стигнал до вратата, а след това се върнал при своя наставник. “Там пишеше “ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО” — съобщил той. “Това беше написано на стената или на вратата?” — попитал учителят. “На вратата” — отговорил ученикът. “Добре, тогава хвани дръжката на вратата и я отвори”. Ученикът се подчинил. Тъй като изречението било написано на вратата, то давало път подобно на самата врата. Когато вратата била отворена изцяло, той вече не виждал написаното, и влязъл.


Най-добрият начин да спазиш обещанието си е да не го даваш. (Наполеон)

Нищо значимо не е постигнато без ентусиазъм. (Ралф Уолдо Емерсън)

По-добре си дръж устата затворена и бъди смятан за глупак, отколкото да я отвориш и да премахнеш всички съмнения. Марк Твен

 

Posted in General | Leave a comment

Участие в Европеана, Брюксел, 29.ІІІ.2011

Europeana 2011

Инициативи, близки да Европеана

Встъпление

По подобие на Молиеровия господин Журден, който говори в проза, без да знае това, разполагаме с продукти в мрежата, които могат да бъдат преобразувани, пригодени и адаптирани към употреба в системата на Европеана. Както се знае, старите проекти не предвиждат метаданни, т.е. те трябва да преминат през процес на нормализация, за да бъдат  в състояние да се включат в библиотеки от типа на Европеана.

Гутенберг

Спомената е между останалите конкурентни проекти:  подобни проекта на различни библиотеки, като Паметта на Америка на библиотеката на  Конгреса на САЩ, проект „Гутенберг” , проект Милиони книги и Универсалната  библиотека.
В момента Google  Books е най-голямата  онлайн библиотека като е преведен на над 35 езика, от японски до чешки и финландски.   Над 10 000 издатели и автори от повече от 100 страни  участват в Партньорската програма на Google Търсене на книги.

Проектът Гутенберг: Project Gutenberg is the place where you can download over 33,000 free ebooks to read on your PC, iPad, Kindle, Sony Reader, iPhone, Android or other portable device.

Права: Our ebooks are free in the United States because their copyright has expired.

Началото: anything that can be entered into a computer can be reproduced indefinitely … what Michael termed “Replicator Technology” The concept of Replicator Technology is simple; once a book or any other item (including pictures, sounds, and even 3-D items can be stored in a computer), then any number of copies can and will be available. Everyone in the world, or even not in this world (given satellite transmission) can have a copy of a book that has been entered into a computer.

Формати: Project Gutenberg Etexts are made available in what has become known as “Plain Vanilla ASCII,” meaning the low set of the American Standard Code for Information Interchange: ie the same kind of character you read on a normal printed page — italics, underlines, and bolds have been capitalized.

Меродавност: Project Gutenberg has avoided requests, demands, and pressures to create “authoritative editions.” We do not write for the reader who cares whether a certain phrase in Shakespeare has a “:” or a “;” between its clauses.

Електронни книги: нововъзникващи права – […] using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License.

Цифровизация:достъп

През 2007 г.  Словения прие закон за партньорство между обществения и частния сектор, който  предоставя нови възможности за подпомагане от частния сектор на проекти за  цифровизация в обществени институции. Словакия превърна стар военен комплекс в  широкомащабно съоръжение за цифровизация, в което се използват роботи за  обръщане на страниците. Финландия, Словакия и Литва използваха европейски  структурни фондове, за да си осигурят допълнително финансиране за цифровизация.  Анализът показва обаче също така, че в много случаи има  несъответствие между цифровизацията на обекти и осигуряването на онлайн достъп  до тях. Например от всеки четири германски музея, които са преобразували материали  в цифрова форма, само един предлага онлайн достъп до тях, а само 1 % от  материалите, цифровизирани от полски архиви, е достъпен онлайн.

Виртуална библиотека СЛОВО

Началото

българската литература да намери своето заслужено място в глобалната институция Интернет. Този сайт стартира на 5 юли 1999 г. на адрес slovo.orbitel.bg. През октомври 1999 г. учредихме и Сдружение с идеална цел “Словото”, София. В авторитетния конкурс “Български сайт” през 2000 г. Словото е класирано на първо място в категорията “Информационен сайт”, а през 2002 г. печели гласовете на публиката в категория “Онлайн библиотеки”. През 2003 г. Словото печели и награда “Христо Г. Данов” за принос в развитието на българската книжовна култура в категорията “Електронно издавани и нови технологии”…

Основатели:

[…]

Афилиации

Найден Найденов – Ръководител на екипа, създал и ръководещ ХуЛите. Член на Сдружение “Словото”.

Литературно-новинарски http://www.slovesa.net/

Онлайн книжарница Словото – http://books.slovo.bg/

Нова българска художествена литератураhttp://www.hulite.net/

Инициативи, близки да Европеана

 

Встъпление

По подобие на Молиеровия господин Журден, който говори в проза, без да знае това, разполагаме с продукти в мрежата, които могат да бъдат преобразувани, пригодени и адаптирани към употреба в системата на Европеана. Както се знае, старите проекти не предвиждат метаданни, т.е. те трябва да преминат през процес на нормализация, за да бъдат в състояние да се включат в библиотеки от типа на Европеана.

Гутенберг

Спомената е между останалите конкурентни проекти: подобни проекта на различни библиотеки, като Паметта на Америка на библиотеката на  Конгреса на САЩ, проект „Гутенберг” , проект Милиони книги и Универсалната  библиотека.
В момента Google  Books е най-голямата  онлайн библиотека като е преведен на над 35 езика, от японски до чешки и финландски.   Над 10 000 издатели и автори от повече от 100 страни  участват в Партньорската програма на Google Търсене на книги.

Проектът Гутенберг: Project Gutenberg is the place where you can download over 33,000 free ebooks to read on your PC, iPad, Kindle, Sony Reader, iPhone, Android or other portable device.

Права: Our ebooks are free in the United States because their copyright has expired.

Началото: anything that can be entered into a computer can be reproduced indefinitely … what Michael termed “Replicator Technology” The concept of Replicator Technology is simple; once a book or any other item (including pictures, sounds, and even 3-D items can be stored in a computer), then any number of copies can and will be available. Everyone in the world, or even not in this world (given satellite transmission) can have a copy of a book that has been entered into a computer.

Формати: Project Gutenberg Etexts are made available in what has become known as “Plain Vanilla ASCII,” meaning the low set of the American Standard Code for Information Interchange: ie the same kind of character you read on a normal printed page — italics, underlines, and bolds have been capitalized.

Меродавност: Project Gutenberg has avoided requests, demands, and pressures to create “authoritative editions.” We do not write for the reader who cares whether a certain phrase in Shakespeare has a “:” or a “;” between its clauses.

Електронни книги: нововъзникващи права – […] using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License.

Цифровизация:достъп

През 2007 г.  Словения прие закон за партньорство между обществения и частния сектор, който  предоставя нови възможности за подпомагане от частния сектор на проекти за  цифровизация в обществени институции. Словакия превърна стар военен комплекс в  широкомащабно съоръжение за цифровизация, в което се използват роботи за  обръщане на страниците. Финландия, Словакия и Литва използваха европейски  структурни фондове, за да си осигурят допълнително финансиране за цифровизация.  Анализът показва обаче също така, че в много случаи има  несъответствие между цифровизацията на обекти и осигуряването на онлайн достъп  до тях. Например от всеки четири германски музея, които са преобразували материали  в цифрова форма, само един предлага онлайн достъп до тях, а само 1 % от  материалите, цифровизирани от полски архиви, е достъпен онлайн.

Виртуална библиотека СЛОВО

Началото

българската литература да намери своето заслужено място в глобалната институция Интернет. Този сайт стартира на 5 юли 1999 г. на адрес slovo.orbitel.bg. През октомври 1999 г. учредихме и Сдружение с идеална цел “Словото”, София. В авторитетния конкурс “Български сайт” през 2000 г. Словото е класирано на първо място в категорията “Информационен сайт”, а през 2002 г. печели гласовете на публиката в категория “Онлайн библиотеки”. През 2003 г. Словото печели и награда “Христо Г. Данов” за принос в развитието на българската книжовна култура в категорията “Електронно издавани и нови технологии”…

Основатели:

· Главен инициатор и изобщо главен виновник за всичко това е Мартин Митов, освен всичко друго, набирал и отговарял и за Вапцаров, Смирненски, Елин Пелин, Йордан Йовков, Мара Белчева, Д. Бояджиев (съвместно с Калина), П. Р. Славейков, К. Величков, Вазов, Боян Пенев, Екатерина Йосифова… Отговорник за детската секция на Словото и приказките. Член-учредител на Сдружение “Словото”, негов председател от 1999 г. до края на 2005 г. Създател и главен редактор (до края на 2008 г.) на новинарския ни сайт “Словеса”.
Мартин Митов вече не се занимава активно със сайтовете на “Словото”.

[]

· Живко Иванов, направил най-голямата и значима преди “Словото” колекция от български литературни текстове в мрежата, работил върху творчеството на Вазов (“Под игото” и др.), също и на Христо Ясенов, Н. Лилиев, К. Христов, Теодор Траянов. Член-учредител на Сдружение “Словото”.

Афилиации

Найден Найденов – Ръководител на екипа, създал и ръководещ ХуЛите. Член на Сдружение “Словото”.

Литературно-новинарски http://www.slovesa.net/

Онлайн книжарница Словото – http://books.slovo.bg/

Нова българска художествена литератураhttp://www.hulite.net/

Финансиране

Всички дейности на Сдружение “Словото” се извършват с доброволен труд.

Спомоществователи и суми 1999-2011

o Стаматова – 50 лв.

o Димитрова – 30 лв.

o Валери Рибаров – 50 лв.

o Валентина Славчева – 30 лв.

o Росица Живкова – 200 лв.

Секция за e-books

Обеми на публикуване

В архива за Април, 2008 има 1378 произведения.

Канон и шедьовър

Кой определя? Какви критерии? Каква процедура?

Гутенберг смесването:

Канон в Слово

· Стара Българска литература (IX – XVIII век)

· Литература на Българското възраждане (XVIII – XIX век)

· Литература след Освобождението до края на Първата световна война (1878 – 1918)

· Литература между двете световни войни

· Литература след Втората световна война (съвременна литература)

· Първи електронни публикации

Колкото по-далеч, толкова по-ясен

Ботев, Христо (EN,FR,RU) >> Войников, Добри >> Врачански, Софроний >> Друмев, Васил >> Жинзифов, Райко >> Каравелов, Любен >> Миладинов, Константин >> Попович, Васил >> Пърличев, Григор >> Раковски, Георги >> Славейков, Петко >> Стамболов, Стефан (EN) >> Хилендарски, Паисий >> Чинтулов, Добри

Нито един неканоничен автор!

Съвременна литература и канон

242 автори, звани и незвани. (А липсва Константин Павлов).

Dojh, Rogger; >> Абаджиев, Маргарит; >> Александрова, Руслина; >> Алексиев, Серафим; >> Алексиева, Елена (EN); >> Ангелов, Боян; >> Ангелова, Диа (EN); >> Ангелова, Керана; >> Ангелова, Росица; >> Антов, Пламен; >> Апостолова, Кева (DE,EN); >> Аретов, Николай; >> Атанасов, Димитър; >> Атанасова, Валентина; >> Аяров, Иван; >> Баев, Антон (EN); >> Балтаджиева, Живка; >> Бангова, Пенка (EN); >> Белчев, Александър; >> Белчев, Михаил; >> Биячев, Стойчо; >> Благоева, Корнелия; >> Блажева, Олга; >> Бодаков, Марин (EN); >> Боянова, Ана; >> Боянова, Роза; >> Букова, Яна (EN,FR); >> Български инок, ; >> Василев, Ясен; >> Ватов, Николай; >> Ватова, Пенка; >> Велева, Маргарита; >> Велчев, Иля; >> Вергиева, Калина; >> Веселинов, Веселин; >> Видева, Ели; >> Виденова, Елица; >> Видински, Емануил А.; >> Владимир, Йоан; >> Войнова, Ирина; >> Вълчев, Найден; >> Габе, Дора; >> Галина, Лада; >> Ганев, Гален; >> Генова, Вергиния; >> Генчев, Славимир; >> Георгиев, Добромир; >> Георгиев, Светослав; >> Георгиева, Мариана; >> Георгиева, Светла; >> Гечев, Стефан (FR,EN); >> Господинов, Георги (FR); >> Господинова, Дора – Марта; >> Гроздев, Георги (EN); >> Груев, Иван; >> Гълъбова, Цветана; >> Гюзелева, Мария; >> Давидов, Васил; >> Дакова, Бисера; >> Дамянов, Дамян (FR); >> Данаилов, Георги (FR); >> Данаилова, Ивета; >> Делчев, Петър; >> Делчева, Маргарита; >> Денева, Иванка; >> Денчев, Константин; >> Денчев, Петър; >> Диманов, Ивайло; >> Димитрова, Елка; >> Димитрова, Стана; >> Димов, Димитър; >> Димова, Весела; >> Димова, Женя; >> Димова, Теодора (EN); >> Динева, Майя; >> Динчева, Любов; >> Дичева, Светлана; >> Добринов, Петьо; >> Дойнов, Пламен (FR); >> Дойчинова, Бистра; >> Донев, Антон; >> Дончева, Силва; >> Драгостинова, Жанина (FR); >> Дренков, Илко; >> Дренски, Константин; >> Дубарова, Мария; >> Дубарова, Петя (EN); >> Дукова, Боряна; >> Душкова, Мира; >> Евтимова, Здравка (EN); >> Еленкова, Цветанка; >> Емануилиду, Румяна; >> Енев, Деян; >> Енева, Виолина; >> Енчев, Митко; >> Енчева, Даниела; >> Есенски, Иван; >> Ефтимов, Йордан; >> Жогов, Борис; >> Захариева, Надежда (EN); >> Златинов, Димитър; >> Иванов, Валери; >> Иванов, Дойчо; >> Иванова, Мирела; >> Иванова-Гиргинова, Мариета; >> Игов, Ангел; >> Игов, Светлозар; >> Икономов, Константин; >> Илиев, Андрея; >> Илиева, Илиана; >> Искъров, Николай; >> Йорданов, Йордан Матеев; >> Йорданов, Недялко; >> Йосифова, Екатерина; >> Калудов, Любомир; >> Калчева, Данка; >> Каналиева, Павлина; >> Карабашева, Екатерина; >> Качова, Лили; >> Кехлибарев, Иван (DE); >> Кисьов, Здравко; >> Кисьов, Роман; >> Коен, Леа; >> Комогорова, Светлана – Комата; >> Кондова, Камелия; >> Константинов, Георги (EN); >> Краевски, Петър; >> Кременска, Яна; >> Кръстев, Йоло; >> Кънчев, Кънчо; >> Кънчев, Николай; >> Кьосева, Светла; >> Лазаровски, Адриан; >> Ламбовски, Бойко; >> Липискова, Мария; >> Луков, Владимир; >> Люцканова, Весела; >> Маджарски, Стойчо; >> Мандева, Венета; >> Манова, Юлиана (EN); >> Марангозов, Цветан; >> Марков, Георги; >> Маркова, Райна (EN); >> Марчев, Петър; >> Мейдър, Рали; >> Методиев, Иван; >> Милева, Леда; >> Миленова, Мила; >> Милов, Димитър; >> Милушева, Славянка; >> Митева, Събка; >> Михайлова, Аксиния; >> Михалков, Георги; >> Монева, Яна; >> Найденов, Найден; >> Николов, Момчил (EN); >> Николова, Миа (EN); >> Николова, Пепа; >> Николчева, Малина; >> Обретенов, Боян; >> Опанасенко, Албина; >> Очипалска, Милена; >> Павлов, Пламен; >> Панчовска, Рада; >> Парнаров, Данаил; >> Пастухов, Кръстю; >> Пеева, Иглика; >> Пейчев, Светослав (EN); >> Пенев, Пеньо; >> Пенчев, Бойко; >> Пенчева, Станка; >> Пенчева, Таня; >> Петков, Никола; >> Петров, Петър; >> Петрова, Павлина; >> Петрунова, Донка; >> Пиронска, Росица; >> Радев, Ради; >> Радева, Тодора; >> Радичев, Анибал; >> Радичков, Йордан; >> Радков, Радко; >> Райкова, Румяна; >> Ралин, Радой; >> Риджо, ; >> Ройдов, Иван; >> Рулева, Галина; >> Русков, Милен (EN); >> Савчев, Георги (EN); >> Сивриев, Сава; >> Симов, Симеон; >> Симова, Живка; >> Смиловски, Даниел; >> Стайков, Венцислав; >> Стайкова, Светла; >> Станев, Людмил; >> Станкова, Мария; >> Станоева, Станислава; >> Стоев, Генчо; >> Стоев, Емил; >> Стоянов, Веселин; >> Стоянова, Милка; >> Стоянова, Оля; >> Сугарев, Едвин; >> Сухиванов, Иван; >> Табакова, Доротея; >> Талев, Димитър; >> Танев, Минко; >> Тасев, Злати; >> Тахир, Мюмюн; >> Тельянова, Калина; >> Тенев, Георги; >> Терзиев, Стоян; >> Тодоров, Марин; >> Тодоров, Румен; >> Томова, Силвия; >> Томс, Жюстин; >> Тонев, Емил; >> Трайкова, Тоня; >> Трендафилов, Владимир; >> Трифонов, Гриша; >> Трифонова, Цвета; >> Фотев, Христо; >> Фъркова, Марияна; >> Хранова, Албена; >> Христов, Георги; >> Христов, Димитър; >> Христов, Иван (EN); >> Цанева, Габриела; >> Ценева, Антоанета – Джи; >> Ценков, Цветан; >> Ценов, Чавдар; >> Чардакова, Нонка; >> Чеков, Божидар; >> Черноземски, Николай; >> Чудомир, (EN); >> Чухов, Петър; >> Шейретова, Здравка; >> Шейтанов, Георги; >> Шиндлер-Коларова, Румена; >> Шумналиев, Димитър; >> Шурбанова, Олга; >> Янкова, Мария

Време за действие

Интегриране на базираните в мрежата обекти

Привеждане в стандарти за метаданни

Централен регистри на публикуваните обекти

Програми за обхващане на различни сектори от културното наследство

Ориентация към обекти, пораждащи добавена стойност

Благодаря за вниманието!

Литернет

Структурата е подобна на Европеана, мащабите – несравними. Специализиран портал.

Съчетава портал с комерсиални функции – издателство, периодика, книжарница (включително и представителство на Amazon).

Издателство – Специализирано за художествена литература, литературна критика, хуманитаристика, учебна и учебно-помощна литература. Публикува книги и периодични издания както на електронен, така и на хартиен носител. Специализирано е в областта на литературата и хуманитаристиката. Съществува от средата на 1999 г., а от 2002 г. регистрира електронни книги в Националната агенция за ISBN към Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Публикувало е повече от 350 заглавия – български и преводни романи, повести, разкази, стихосбирки, монографии, студии и статии, пиеси, антологии и др. (Публикуването на електронни книги е платено.) В него са представени повече от 2600 български и чужди автори.

Възникващи права

Защита на авторските права в LiterNet 2. Препубликуването на публикувани в LiterNet произведения (или на части от тях) е възможно само след договаряне с издателя (LiterNet) като представител на правоносителите. Издателството сключва съгласие за предоставяне на неизключителни авторски и сродни права на Електронно издателство “LiterNet”.

За обема

АВТОРИ 2 620 автори | 49 006 текста

КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ 1 031 автори | 2 136 текста

From Aggregation to Access: Building Digital Collections collectively

Where Google is weak

o Bibliographic authenticity

o Version control

o Validation –trust metrics

o Customisation

o Metadata

o Added value through aggregation

o Single authentication and log on

o Trusted repositories

 

 

Trusted repositories: the five Maori tests

o Receive the information with accuracy

o Store the information with integrity beyond doubt

o Retrieve the information without amendment

o Apply appropriate judgement in the use of the information

o Pass the information on appropriately

Posted in General | Comments Off on Участие в Европеана, Брюксел, 29.ІІІ.2011

Памет за Добромир Тонев (1)

Светла Караянева

Спонтанното, разнолико присъствие, препълнило 10-та аудитория на ПУ, със сигурност подрива скептицизма в настоящето и бъдещето на поезията. И четящи, и пишещи /в т.ч. и чукчи/, чувстваха свежия пролетен полъх през алуминиевата дограма на модернизираната “митична” зала. И прозвуча словото на вече митичния Добри, същинска класика в контекста на нескончаемите експерименти с търпеливата муза. Един възможен отговор на въпроса КОЯ поезия остава… Тази, която запаметяваш при четене, мерената реч, съчетала форма и съдържание, мисъл и образ,чувство и чувственост. Дело на талантлив, честен и ангажиран творец, търсещ съвършенството. Звучи банално, както всички истини. И все пак, препрочитайки Добромир в многогласието на почитатели и почитателки, за пореден път разбирам каква добра литературна провинция е Пловдив, и колко е добре, че в неподвижния въздух под тепетата живеят непреходно и ненатрапчиво добри поети, далече от столичния блясък на преекспонираните кристали Сваровски.
Добри, ако работи “Небесната кръчма”, сигурно ти е добре сред толкова сродни души. И сигурно си запазил някое място за приятели. Разбираше ги тези неща, като роден философ. И ако пиеш “вино стогодишно”, пегасът ти пие “вино тригодишно”, а дали го подава “софишка девойкя”, ти си знаеш…

Posted in General | Comments Off on Памет за Добромир Тонев (1)

Europeana – Win a Kindle!

Спечели четец на дигитални книги!

What are your favourite things on Europeana? Tell us to win a Kindle!

How to do it?

Find your favourite item(s) on Europeana and post the link(s) on either

and tell us in less than 100 words why you like the item(s).

That’s all. It’s quick, it’s simple, it’s fun!

Three participants with the most interesting entries will receive a Kindle ebook reader.

Who can submit?

Everyone

What’s the closing date?

30 April 2011

When will the winners be announced?

17 May 2011

Useful tips:

  • If you use Twitter to submit your links, you can shorten the links on bit.ly

Win a Kindle!

Amazon Kindle 3G + Wi-Fi

Click here to return to the Europeana homepageslogan Europeana think culture

– Win a Kindle!

Posted in General | Comments Off on Europeana – Win a Kindle!

Представиха книгата „Европа ли? Европа, я!“

kniga

Издателство “Хермес” беше домакин на премиерата на книгата “Европа ли? Европа, я!” на Доц. д-р Живко Иванов . Доц. д-р Живко Иванов e сред най-любимите и колоритни преподаватели по Българска литература в Пловдивския университет. Ако сте нямали големия шанс да сте сред студентите на доц. Иванов, то може да да се възползвате от размислите и знанията му “Европа ли? Европа, я!”.

Книгата „Европа ли? Европа, я!“ събира избрани текстове от редовната петъчна колонка на в. „Марица“, писана в продължение на 6 години (2004–2010). Темите засягат актуални въпроси на българското общество в периода на предприсъединяването и членството в Европейския съюз, разкриват дълбоката предистория на българския европеизъм и антиевропеизъм, идеите за самобитност и уникалност.

Един от големите въпроси на книгата е миграцията на българи към Европа, както и на европейци към България, възникналите културни сблъсъци и взаимодействия при срещата на българското с чуждото. Жанрово есетата са разнообразни – от пътеписни и злободневни до етнофилософски и социокултурни.

Насочена е към любознателния читател, който търси отговор на въпросите „Какви сме“, „Защо сме такива“, „Как да се променим“ или „Как да отстояваме идентичността си“.

За автора

Доц. д-р Живко Иванов e роден на 13 юли 1957 г. в Чирпан. През 1982 г. завършва българска филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Асистент е в Катедрата по българска литература от 28 март 1983 г. Специализира в Университета в Нови Сад, Югославия, Философски факултет, под ръководството на проф. д-р Милорад Павич.

Доктор по филология става през 1993 г. със защитена дисертация на тема „Патриархалност и литература“. Хабилитира се през 1998 г. с хабилитационен труд „Бай Ганьо: между Европа и отечеството“.

В периода 1990–1995 г. е лектор по български език и литература в Познанския университет „Адам Мицкевич” (Полша). Получава националната награда “Хр. Г. Данов” през 2002-а за мултимедийно издаване на творчеството и критиката за Христо Смирненски. От 1999 до 2007 г. е зам.-декан на Филологическия факултет, Пловдивски университет, а от ноември 2007-а – негов декан.

Автор и редактор е на следните по-важни книги: Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for Homeland in the Age of Globalization (Ed. Zhivko Ivanov, Milena Katsarska). Proceedings and materials. Plovdiv University Press, 2007, 252 p.; Христо Смирненски. Т.1. Поезия. Т.2. Критически изследвания. С.: Перо – класика, 2001 (придружен с мултимедиен диск (CD).; Бай Ганьо: между отечеството и Европа. С., 1999, 328 с.; Вазовите разкази. Критически анализи. Пловдив: Златю Бояджиев, 1998, 175 с.; Българската литература след Първата световна война (От Смирненски до Емилиян Станев). Пловдив: Хр. Г. Данов, 1995 (II издание, 1996).

 

RSS FeedRSS Feed

Zaman.bg TwitterZaman.bg Twitter

Zaman.bg FacebookZaman.bg Facebook

Copyright © Заман България, София 1202, ул. “Тимок”, No: 2, Тел. / Факс: +359 2 832 31 11 begin_of_the_skype_highlighting +359 2 832 31 11 end_of_the_skype_highlighting; okurhatti@zaman.bg

Представиха книгата „Европа ли? Европа, я!“ | Заман България

Posted in General | Comments Off on Представиха книгата „Европа ли? Европа, я!“

БНР за книгата “Европа ли…”

Репортаж на БНР за премиерата на книгата


“Европа ли? Европа, я!”

БНТ Пловдив


Posted in General | Comments Off on БНР за книгата “Европа ли…”

Европа ли? Европа, я!

ТВ Европа  – за представянето на “Европа ли? Европа, я!”

БНТ – Живко Иванов представя новата си книгавидео

Други отзиви в медиите


Петя Коленцова – News4000.bg

Премиера на книгата “Европа ли? Европа, я!” на Живко Иванов ще се състои тази вечер от 18 часа в книжарница „Хермес Централ”. Младен Влашки ще представи изданието, уточниха от “Хермес”. То събира избрани текстове от редовната петъчна колонка на в. Марица, писана в продължение на 6 години – от 2004 до 2010 г.

Темите засягат актуални въпроси на българското общество в периода на предприсъединяването и членството в Европейския съюз, разкриват дълбоката предистория на българския европеизъм и антиевропеизъм, идеите за самобитност и уникалност.

Един от големите въпроси на книгата е миграцията на българи към Европа, както и на европейци към България, възникналите културни сблъсъци и взаимодействия при срещата на българското с чуждото. Жанрово есетата са разнообразни – от пътеписни и злободневни до етнофилософски и социокултурни.

Насочена е към любознателния читател, който търси отговор на въпросите „Какви сме“, „Защо сме такива“, „Как да се променим“ или „Как да отстояваме идентичността си“.

Доц. д-р Живко Иванов e сред най-любимите и колоритни преподаватели по Българска литература в Пловдивския университет. Ако сте нямали големия шанс да сте сред студентите на доц.Иванов, то може да да се възползвате от размислите и знанията му “Европа ли? Европа, я!”.


Кратък отзив във в. “Дума” 5.ІІ.2011, 24 стр.

Съобщение за книгата и публикация на “Тест за простосмъртни”Public Republic, 3.ІІ.2011

В сайта на книжарница Хермес – hermesbooks.com

В сайта kafene.bg

В сайта Светлосенки – информация за книгата.

В Plovdiv-online

Два текста в блога Месечинката

Европа ли? Европа, я! – Actualno.com

Европа ли? Европа, я! –  Книгосвят

4 февр. 2011 Книгата “Европа ли? Европа, я!” събира избрани текстове от редовната петъчна колонка на в. „Марица“, писана в продължение на 6 години
Posted in General | Comments Off on Европа ли? Европа, я!

Двама филолози – студенти на годината!

Честито! Гордеем се с вас!

Филологическият факултет на Пловдивския университет има двама „Студенти на годината”

Репортаж по TV7 – http://tv7.bg/news/166692.html

За поредна година Пловдивският университет получи национално признание, което се доказа чрез представянето на наши студенти в конкурса за авторитетния приз „Студент на годината 2010”. В конкурса, който се организира от Министерството на образованието, младежта и науката, Националното представителство на студентските съвети и Столична община, взеха участие студенти от 32 български висши училища. Призовете бяха връчени в девет категории според професионалното направление, в което има номинирани студенти.

Носител на званието „Студент на годината” в областта на хуманитарните науки за втора поредна година е Енчо Тилев, студент в 4. курс на специалността Руски език и немски език. Сред останалите номинирани той беше отличен за участията си в международни и национални конференции, симпозиуми и програми за обмен на студенти. „Благодаря на семейството ми и на преподавателите ми за постоянната подкрепа. Също така благодаря много на Студентския съвет и на председателя му Самуил Цветков и на академичното ръководство на ПУ, че подкрепиха моята кандидатура. Тази награда е голямо признание не само за мен, но и за моите преподаватели и пловдивската филология”, заяви Енчо Тилев пред препълнената зала на Малък градски театър зад канала.

Другият изявен наш студент, който получи престижната награда, е Зорница Танева, студентка в пети курс на магистърската програма „Славянска филология” с профил сръбски език. Призът за цялостен принос към развитието на НПСС се връчва в качеството й на председател на Комисията по международна дейност и сътрудничество към НПСС. Зорница Танева благодари от сцената на всички колеги, с които е работила през годините, и заяви, че тази награда е и за всички онези, с чиято подкрепа са успели да направят дейността на НПСС така популярна в чужбина.

Posted in General | Leave a comment