Бензинът ваш — идеите наши

— Всичките ви беди идват от това, че сте правдотърсач. Вие просто сте агънце, неуспял баптист. Печално е да се наблюдават в шофьорските среди такива упадъчни настроения. Вие имате автомобил и не знаете накъде да вървите. Нашата работа е по-лоша — ние нямаме автомобил. Но ние знаем накъде да вървим. Искате ли да отидем заедно?

— Къде? — попита шофьорът.

— В Черноморск — каза Остап. — Имаме там малко лична работа. И за вас ще се намери нещо. В Черноморск ценят старинните предмети и на драго сърце се возят с тях. Да вървим.

Отначало Адам Казимирович само се усмихваше като вдовица, която няма вече нищо мило в живота си. Но Бендер не жалеше краските. Той разкри пред смутения шофьор чудни далнини и веднага ги разкраси със син и розов цвят.

— А в Арбатов няма какво да загубите освен запасните вериги. По пътя няма да гладувате. С това се заемам аз. Бензинът ваш — идеите наши.

Козлевич спря колата и като все още се опираше, рече мрачно:

— Бензинът е малко.

— За петдесет километра ще стигне ли?

— Ще стигне за осемдесет.

— В такъв случай всичко е наред. Аз вече ви съобщих, че не съм беден на идеи и мисли. Точно на шестдесетия километър на самия път ще ви очаква голям железен варел с авиационен бензин. Харесва ли ви авиационният бензин?

— Харесва ми — отговори срамежливо Козлевич.

Животът изведнъж му се стори лек и весел. Поиска му се незабавно да тръгне за Черноморск.

— И този варел — завърши Остап — вие ще получите съвсем безплатно. Ще кажа нещо повече. Вас ще ви молят да приемете този бензин.

— Какъв бензин? — пошепна Балаганов. — Какви ги дрънкате? Остап погледна отвисоко оранжевите лунички, пръснати по лицето на млечния му брат, и също така тихо отвърна:

— Хора, които не четат вестници, трябва морално да бъдат убивани на място. Вас ви оставям жив само защото се надявам да ви превъзпитам.

Остап не разясни каква връзка съществува между четенето на вестници и големия варел с бензин, който уж си стои на пътя.

— Обявявам големия пробег Арбатов — Черноморск за открит — рече тържествено Остап. — За капитан на пробега назначавам себе си. За водач на колата се зачислява… как се казвате? Адам Козлевич. Гражданинът Балаганов се утвърждава като бордмеханик и му се възлагат задълженията прислуга за всичко. Само че вижте какво, Козлевич: надписът „Ех, как ще ви разходя!“ трябва незабавно да се заличи. На нас не ни са нужни особени белези.

Posted in General | Comments Off on Бензинът ваш — идеите наши

Да

“Където има морал, няма нужда от закон. Където няма морал, няма сила, която да може да упражни какъвто и да било закон.”

Posted in General | Comments Off on Да

На баба Злата шурея

Без да знам, че го има документално.

На баба Злата шурея

Posted in General | Comments Off on На баба Злата шурея

Европа и образованието

http://www.segabg.com/article.php?id=508405 Препечатано от в. Сега

Наука и власт

Нито една от идеите за висшето образование не е европейско изискване

Специален доклад на ЕК нареди България на последно място като страната с най-малък публичен разход за студент в съюза

Ивайло Атанасов*

Като доказателство за дълбоко вкорененото провинциално политическо мислене у нас правителството ни не пропуска да приведе задължителното еврооправдание за всяка недомислица, която реши да лансира под вече сериозно обезсмислената дума “реформа”. Така освобождаването на вилнеещите по цял свят ГМО монополи у нас беше представено като заповед от големия брюкселски брат, преди да се окаже местен трик. В един пролетен ден пък просветният министър се върна от Швейцария с евроизискването за разформироване на местната академия на науките, което се оказа лъжа, но тези дни отново краси важните усти на републиката.

Демокрацията и изобщо формите на гражданско участие са сведени до необходимостта да се подкрепи правителственото тълкуване на европейските разпоредби. Позоваването на някои западни институции, които единствени още се радват на някакво доверие в далечните провинции на съюза, е просто поредният инструмент на местните управленци да прокарват политика, за която малцина биха гласували. Известният им монопол в комуникацията с еврократите пък наподобява на играта на “развален телефон” с идеологически филтър.

Да вземем публикувания наскоро доклад на Комитета за икономическа политика (EPC) и Европейската комисия, посветен на ефективността на публичните инвестиции във висшето образование (достъпен на http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14639.en10.pdf). Според него “инвестициите в образование са решаващ фактор за допълнителна продуктивност и икономически растеж”. Това е, защото “растежът се основава на техническия напредък, изискващ по-вещи и квалифицирани работници”, както и средства за наука(стр.8).

Според правителството висшето образование е скъпо перо на шапката,

излишен лукс, който не можем да си позволим в условия на криза. Всъщност това, което не можем да си позволим, са “нулеви години”, каквито просветният министър Игнатов вече предложи, за да спести средства, прехвърляйки разходите върху студентите – една неинвестиция, която при всички случаи ще излезе скъпо на държавата, превръщайки знанието в привилегия на заможните. България и без това е страната в ЕС с най-малък публичен разход за един студент зад Литва, Латвия и Румъния (стр.79).

За всеобщо министерско съжаление, изследванията в доклада “показват съкрушително, че този разход е свързан с по-висок икономически растеж”, и препоръчват по-нататъшното му увеличаване (стр.116). Идеята на министър Игнатов да закрива “нерентабилни” университети или да принуждава чрез финансов натиск останалите да закриват “губещи” направления и специалности се разминава рязко с факта, че броят на студентите на глава от населението е по-нисък само в Кипър и Малта (стр.71).

Тезата на министъра, че редица направления “бълват армии от безработни”,

почива на предположението, че хората биха си намерили работа по-лесно, ако нямаха вредно университетско образование. Заедно с обилно рекламираната от него рейтингова система бяха представени и данни, показващи, че безработицата сред завършилите през последните 3 години, когато местата в университетите постоянно се увеличаваха, е 3.3% – далеч под средното ниво от 10.5% за страната. Очевидно не можем дори да очакваме да се отчитат “нефинансовите ефекти” като усилване на “ефективността на потребителския избор, повишената ориентация на пазара на труда, достигане на желания размер на семейството, нивото на образованост, познавателно развитие и здраве на децата, благотворителност и спестявания”, свързани от ЕК с достъпа до висше образование (стр.28).

Такива критерии не са заложени и във въпросната рейтингова система, която набляга на пазарния елемент – 30% от оценката идва от реализацията, от която половината се измерва със заплатата – очевидно е предимството за частни университети. От друга страна, на критерия “преподаване” се пада 0.5%, колкото е претеглена и “актуалността” на преподавания материал и други подобни незначителни подробности.

Обществените “непарични ползи” не са дори вторични –

те просто не съществуват. В доклада обаче са отразени като “по-висока очаквана продължителност на живота за по-образованите хора, по-голямо участие в гражданския и социален живот, засилена социална сплотеност и намаляване на престъпността” (стр.8). Последното би трябвало да е известно дори на МВР – най-добрата борба с престъпността е превенцията чрез повишаване на образователния и съответно социално-икономически статус на населението. Ако нарушителите просто биват залавяни един по един, без да се работи върху мотивацията им за подобна дейност, всичко, което се постига, е да се разчиства “пазарна ниша” за нови криминални елементи.

Друга лансирана идея за разделянето на академичната от финансовата власт в университетите също е необичайна за Европа, където се лансират системи за отчетност и високи нива на прозрачност при усвояването на средства, като “финансовата автономия в общия случай се е повишила в ЕС” (стр.34). Възможността да се разпореждаш със средства, без да разчиташ всеки път на назначен от министерството финансист, дава “обещаващи пътища за повишаване на изследователските постижения” (стр.52).

Тенденциозността на управляващите в представянето или явното подминаване на подобни доклади не е изненадваща, но медиите остават длъжници в разплитането на тези примки, заложени за улавяне на случайно измъкващи се от клопката на провинциализма идеи.

Лесно е да се предположи, че декада от недофинансиране на висшето образование, завършваща с нови резки съкращения, утвърдени и в бюджет 2011, има за цел отслабването на университетските автономии, които потенциално биха се обявили срещу прокарваната неевропейска политика в областта. Заетите с непосредствено оцеляване не могат дори да размишляват за “светлото бъдеще”.

Двете противоположни визии – на европейското развитие и на политическия провинциализъм – неизбежно се сблъскват, все по-често и по улиците. От готовността на всички ни да се възползваме от привилегиите на демокрацията зависи бъдещето на този конфликт.

Ивайло Атанасов е студент магистърска степен по философия в СУ “Св. Климент Охридски”

Posted in General | Comments Off on Европа и образованието

Кризата не е от вчера

– Избрали сте ми наистина знаменита свръзка – говореше поручик
Лукаш на ротния уредник, – сърдечно ви благодаря за тази мила изнена-
да. Изпратих го да ми донесе обед от офицерския стол и тоя още първия
ден взе, та изплюска половината.
– Разлях го, господин поручик – каза дебелият великан.
– Добре, разлял си го. Можеш да разлееш само супата или соса, но
не и франкфуртското печено. Ти ми донесе толкова малко късче, колко-
то да се побере под нокътя. А къде остави щрудела?
– Аз го…
– Недей отрича, излапал си го.
Поручик Лукаш произнесе последните думи с такъв сериозен вид и
с толкова строг глас, че Балоун неволно отстъпи две крачки.
– Аз се осведомих в кухнята какво са давали днес за обед. Имало е
супа с топчета от дроб. Къде сложи топчетата? Опапал си ги по пътя, то-
ва е истината. После, имало е говеждо с краставица. Какво направи с не-
го? Също си го излапал. Два резена франкфуртско печено. А донесе са-
мо половин резен, а? Два къса щрудел! Къде го дяна? Натъпкал си се,
свиня мизерна, безобразна! Говори, къде дяна щрудела? Паднал в калта
ли? Тарикат такъв! Можеш ли ми показа мястото, където се намира
щруделът? Разбира се, като повикано, тутакси дошло някакво куче и го
задигнало! Исусе Христе, така ще те цапардосам по мутрата, че главата
ти ще стане като кофа! И още отрича, свинята. Знаеш ли кой те е видял?
Ето фелдфебелът на ротата Ванек. Идва при мене и ми казва: „Господин
поручик, разрешете да доложа. Знаете ли, че тая свиня Балоун ще изла-
па обеда ви? Гледам го от прозореца, тъпче се, човекът, сякаш цяла сед-
мица не е ял.“

Posted in General | Comments Off on Кризата не е от вчера

Фернандо Песоа

Превод от португалски: Румен Стоянов

Искай малко: ще имаш всичко.
Искай нищо: свободен ще си.
Даже обичта към нас
Подтиска ни.

Posted in General | Comments Off on Фернандо Песоа

ТЕ

Добромир Тонев

Бяха бедни, защотоAnother_Sunset
други бяха богати.
Те поправиха злото.
Тоест, стана обратно.
И откак свят светува
се повтарят нещата:
първо – те се бунтуват,
после яхват мечтата.
И със кървави шпори
дупчат нашите нерви.
Там, при тях, няма втори.
Има само маневри.
Има само безгрешни
със вградени компютри.
Те са винаги днешни.
Нямат вчера и утре.
Не ги чака Голгота
и не вярват в Касандра.
И си карат живота
като смоци край мандра.

Posted in General | Comments Off on ТЕ

Във тоя век на хищно изтребление…

Във тоя век на хищно изтребление

о, Господи, нима съм аз за там?

— Ти ме дари с божествено смирение,

превърна моята душа на храм

и в оня миг на свято вдъхновение

над мене Ти простря десница сам

и промълви слова, които знам

от тъмний ден на своето рождение.

О, Господи, кому съм нужен там?

Posted in General | Comments Off on Във тоя век на хищно изтребление…

Артюр Рембо “Вечерна молитва”

Все седнал — като ангел в ръцете на бръснар,

над халба остроръба убивам свойто време

и двойната ми гушка като издут корем е;

с лула в устата — вдигам платна като корсар.

И — курешки димящи сред гълъбарник стар —

мечти в гръдта ми парят и сладък блян гризе ме,

сърцето ми е тъжно и в самотата дреме:

едно дърво кървящо сред есенен пожар.

Щом с грижите преглътна и дивния си сън,

изпил над трийсет халби — какво човек да прави? —

от бирата подгонен, изскачам бързо вън:

блажен като твореца на кедрови дъбрави

нашир и длъж развявам аз струята със звън

и с топъл дъжд обливам цветята слънцеглави.Превод: Кирил Кадийски

Posted in General | Comments Off on Артюр Рембо “Вечерна молитва”

Великден

HAPPY EASTER

easter

All I need to know

I learned from the Easter Bunny!

Don’t put all your eggs in one basket.
Everyone needs a friend who is all ears.
There’s no such thing as too much candy.
All work and no play can make you a basket case.
A cute tail attracts a lot of attention.
Everyone is entitled to a bad hare day.
Let happy thoughts multiply like rabbits.
Some body parts should be floppy.
Good things come in small, sugar coated packages.
The grass is always greener in someone else’s basket.
To show your true colors, you have to come out of the shell.
The best things in life are still sweet and gooey.
May the joy of the season fill your heart.
AND MAY GOD BLESS YOU!

Happy Easter!

Live your dreams!

Posted in General | Comments Off on Великден