Поетично

Градът

Ти каза: „Другаде ще ида, при друго някое море.
Един друг град ще се намери, от този по-добър.

Тук всяко мое начинание е предварително осъдено,
сърцето ми, като мъртвец, отдавна е погребано.
Умът ми докога в това разтление ще гине?
Където поглед да обърна, където да погледна,
руини черни на живота си съзирам тук наоколо,
където толкова години изгубих и прахосах.“

Нови места ни ще намериш, ни морета други.
Градът след тебе ще върви. По улиците същи
ще се въртиш. Във същите квартали ще старееш
и в тези къщи същите ще побеляваш бавно.
Все в този град ще стигаш ти. За друг не се надявай.
Тъй както тук живота ти е вече разрушен –
тук, в тази мъничка черупка,
за всякъде ще бъде разрушен.

Константинос Кавафис

Leave a Reply