Author Archives: Атанас

За нас

Центърът за езици и междукултурна комуникация е структурно звено на Филологическия факултет на Пловдивския университет. Той е създаден през 2001 г. от екип преподаватели от чуждоезиковите катедри и се развива като експертна структура в областта на изследването и преподаването на … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment