Изследвания

Изследователските проекти на Центъра са свързани с интересите на членовете на екипа, а именно: проблеми на преводимостта и мултилингвизма, езикови и социално-културни аспекти на миграцията и мобилността – образователна и икономическа, междукултурни контакти и взаимодействия.

Ирина Чонгарова. Българските студенти в Лондон. Миграционни модели и образователни стратегии (пълен текст на финален отчет)