Екип

Екип на Центъра за езици и междукултурна комуникация:

доц. д-р Ирина Чонгарова, ръководител,
к. 316, e-mail: irinatch@uni-plovdiv.bg

 

г-жа Светлана Попчева, административен координатор,
к. 369, т. +359 32 261 238,
e-mail: spoptcheva@abv.bg

гл.ас. д-р Юлиана Чакърова, координатор на академичните програми,
к. 316 e-mail: j.chakarova@yahoo.com

гл. ас. д-р Надя Чернева, координатор на международната преподавателска и студентска мобилност,
к.316 e-mail: nadyacherneva@abv.bg

гл. ас. Златка Червенкова, координатор на преводаческия практикум на магистърските програми по превод, координатор на обучението по английски език,
к.353, e-mail: zlatche@yahoo.com

гл. ас. д-р Наталия Христова – координатор на обучението по италиански език

гл. ас. Иванка Танева – координатор обучението обучението по немски език

гл.ас. д-р Милена Стойкова – координатор на обучението по руски език

гл. ас. д-р. Мая Тименова – координатор на обучението по френски език