За нас

Центърът за езици и междукултурна комуникация е структурно звено на Филологическия факултет на Пловдивския университет. Той е създаден през 2001 г. от екип преподаватели от чуждоезиковите катедри и се развива като експертна структура в областта на изследването и преподаването на чужди езици и култури. Изследователската и преподавателската работа в Центъра се фокусира върху междуезиковите и междкултурните взаимодействия и контакти в контекста на съвременните глобализационни и антиглобалистки процеси. Екипът на Центъра сътрудничи с международно признати експерти в областта на провежданите изследвания и обучение, които участват в работата на консултативен съвет.

Posted in Uncategorized | 1 Comment