Обучение

Академичните задачи на центъра са свързани с разработването на програми за междукултурно обучение. Програмите са различни по характер, времетраене и тип квалификационен документ, който учещите получават при завършването на курса на обучение.

Магистърски програми:

Превод за европейските институции (програма с два чужди езика)

Превод и интеркултурна комуникация (програма с един чужд език)

 

Специализация по превод

Езикови курсове

 

Междукултурно учене

Преподаватели