135 години от рождението на П. К. Яворов

Kъща музей Яворов

iavorov

 

 

 

 

 

 

Катедра “Българска литература” при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Къща музей “Пейо Яворов”, Фондация “Яворов”, Община Чирпан

организират

Юбилейна научна конференция по повод 135 години от рождението на П. К. Яворов

Конференцията ще се проведе в град Чирпан на 14. и 15. януари 2013 година в рамките на Яворовите януарски дни.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник. Времетраенето на докладите да е до 15 минути. Без такса за правоучастие.

Заявки за участие се приемат до 9 януари 2013 година на следните адреси:

bul_lit@uni-vt.bg  и d_mihailov_vt@abv.bg

5003 гр. В. Търново

ул. „Т. Търновски” 2

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Филологически факултет, катедра „Българска литература”

Тел. 062 618 390

 

This entry was posted in Актуална информация, Конференции. Bookmark the permalink.