Конференция по повод годишнина на специалност “Португалска филология”

В РАМКИТЕ НА КЛИМЕНТОВИТЕ ДНИ

И ПО ПОВОД ДВАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ”

В  СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРАТА ПО ИСПАНИСТИКА И ПОРТУГАЛИСТИКА

ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Ви кани да вземете участие в конференция на тема:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ХОРИЗОНТИ НА ПОЗНАНИЕТО

(16 И 17 НОЕМВРИ 2012 Г.)

От двадесет години португалистиката в България се развива като самостоятелна филологическа специалност, която подготвя специалисти по португалски език и езикознание, португалоезични литератури и култури. Това обуславя основните научни направления на конференцията:

–  Португалоезичната литература в контекста на западноевропейските литературни направления и изследвания, литературната теория и сравнителното литературознание

–  Португалското езикознание в семейството на романския езиков тип, теория на езика, съпоставително езикознание

–  Разноликата и многоконтинентална португалоезична култура

–  Проблеми на преподаването на португалския език като чужд език в България и в контекста на европейското езиково пространство

–  Проблеми на различните видове превод, преводът като дидактически и когнитивен инструмент, рецепция на преводната португалоезична литература

Предвид широките хоризонти на филологическото познание и желанието ни за активен обмен с колеги от други специалности, с които да споделим празничната годишнина, предвиждаме разширяване на тематичния обхват на направленията до всички езици, литератури и култури, които са част от голямото филологическо семейство на Факултета по класически и нови филологии на  СУ „Св. Климент Охридски”.

Работните езици на конференцията са български и португалски език.

Времето за представяне на докладите е 20 минути. Докладите, изнесени и приети на заседанията на секциите, ще бъдат публикувани в сборник, като за целта не бива да надхвърлят 10 стандартни страници (18 000 знака). Изискванията за оформяне на докладите ще бъдат изпратени на участниците с първото циркулярно писмо през м. септември 2012 г.

Изпращайте заявките си на следния електронен адрес: filport20anos@gmail.com до 20.07.2012 г., като попълните приложения модел на заявка за участие. Участието ви ще бъде потвърдено до 30/07/2012 г.

 

От Организационния комитет

Модел на заявката за участие

This entry was posted in Актуална информация. Bookmark the permalink.