Конференция “Календар и литература” – Шумен 2012

КАТЕДРА ПО ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция

КАЛЕНДАР И ЛИТЕРАТУРА

 

Конференцията ще се проведе на 1 и 2 октомври 2012 г. в Шуменския университет.

Надяваме се на Вашето участие с доклад до 15 минути по обявената тема! Предвиждат се следните научни проблеми за изследване и дискусия:

І. Календарът в литературата.

1. Семиотизация/митологизация на календара в литературата; смислопораждащи механизми в литературните тематизации на календара:

– християнски календар и литература.

– национален календар и литература.

– народен календар и литература.

– политически календар и литература.

2. „Голямата История” и частната история в литературния календар.

ІІ. Литературата в календара.

1. Национална митология и литература в календарите на българското Възраждане.

2. Съвременно битие на литературата в календара.

Заявки за участие, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяните институции), E-mail и телефон за контакти изпращайте до 30 август 2012 г. на адрес:

Шумен 9712

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ФХН – Катедра по история и теория на литературата

Ул. „Университетска” 115

Миглена Николова

Тел. (054) 830 495, вътр. 278

и по E-mail: d.tchavdarova@gmail.com

 

Posted in Конференции | Comments Off on Конференция “Календар и литература” – Шумен 2012

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС – ШУМЕН 2012

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС – Шумен 2012

Тридесет и пето издание

19 – 20 май 2012 година

Организатори:Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – Студентски съвет

Община Шумен

Сдружение на българските писатели

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 • В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища
 • Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително.
 • Конкурсната програма включва четири направления – поезия, белетристика, критика и книга от автор студент.
 • В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
 • В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
 • В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.
 • В направление КНИГА участват автори с издадени книги през 2011 г. или 2012 г.
 • Допуска се участие в различни жанрове.
 • Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2011 г. или 2012 г. (да се посочи изданието).
 • Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg
 • Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
 • Книгите (освен в електронен вариант) могат да се изпращат и на пощенски адрес: Шумен 9700, ул. “Университетска” 115; Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”; Център за връзки с обществеността и медиите (за литературния конкурс)
 • Краен срок за регистрация на участниците – 10 май 2012 г.
 • Наградите ще бъдат обявени на 20 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса в Шуменския университет.
 • Отличените творби ще бъдат публикувани в седмичника “Литературен вестник”.
 • Организаторите осигуряват безплатна нощувка и вечеря за участниците.

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

Майсторски клас на писателя Алек Попов

Алек Попов е сред най-четените и превеждани съвременни български писатели. Автор е на сборници с разкази и есета, романи и пиеси. Запазена марка на стила му са абсурдът, иронията, черният хумор, неочакваните обрати.

Романът му „Мисия Лондон” има вече шест издания на български и е преведен на повече от десет езика.

Последният му роман „Черната Кутия” е носител на наградите „Елиас Канети” и „Цветето на Хеликон” за най-продавана българска книга през 2007 година. Преведен е на немски, полски, турски и сръбски.

„Попов е един от водещите български сатирици – пише критикът Себастиян Фастхубер във виенското списание Фалтер – нещо повече, той играе в първа дивизия на съвременните европейски писатели!”

 НАГРАДИ 

За ПОЕЗИЯ – първа награда 100 лв., втора награда 70 лева

За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 100 лв., втора награда 70 лева

За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 120 лв., втора награда – 70 лева

За КНИГА – Наградата на Община Шумен в размер на 500 лв.

 ЖУРИ 

1. АЛЕК ПОПОВ – писател и сценарист, автор на сборници с разкази и есета, романи и пиеси.

2. доц. ПЛАМЕН ДОЙНОВ – НБУ, поет, литературовед, член на Управителния съвет на Сдружението на българските писатели

3. доц. ЮРИЙ ПРОДАНОВ – ръководител на Катедрата по журналистика и масови комуникации на Шуменския университет, журналист, публицист

Posted in Актуална информация | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС – ШУМЕН 2012

ХІV Национална научна конференция за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,

от името на Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” и Съюз на учените в България – Пловдив

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Четиринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

 „Словото – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

 Конференцията ще се проведе на 17 и 18 май 2012 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 07.05.2012 г.

Заявка за участие може да подадете онлайн на официалната страница на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” (http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg) или да изпратите на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).

Формите за заявка може да изтеглите от официалната страница на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” (http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg/?p=2626)

 

Posted in Конференции | Comments Off on ХІV Национална научна конференция за студенти и докторанти

Представяне на книгата “Там на Балканите” от проф. Светлозар Игов

Представяне на книгата “Там на Балканите” от проф. Светлозар Игов

6 април, (петък), 17:00
ПУ “Паисий Хилендарски”, аудитория 8, ет. 2
представя доц. Владимир Янев

Романът допуска в неговия състав да бъдат включени различни жанрове – както художествени (новели, лирически пиеси, поеми, драматични сценки и други подобни), така и нехудожествени (битови, реторични, научни, религиозни и др.). Принципно всеки жанр може да бъде включен в конструкцията на романа.
Михаил Бахтин

Указание за четене:
1) които желаят да четат тази книга като роман, нека прочетат най-напред послеслова „За тази книга” (с. 265) като предговор;
2) които не желаят да приемат тази книга като роман, могат да прочетат отделните й части като самостоятелни творби в своя жанр и в последователност, каквато сами изберат.

Проф. дфн СВЕТЛОЗАР ИГОВ е роден на 30 януари 1945 г. в село Радуил, Софийско. Завършва гимназия в София (1961) и славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1966). Специализира славянски литератури в Загреб и Белград (1967-1968). Асистент в Софийския университет (1967-1969). Редактор във в. “Литературен фронт” (1969-1970) и сп. “Съвременник” (1971-1977). Член на редколегията на сп. “Панорама” и “Сравнително литературознание” (1980-90). Главен редактор на сп. “Език и литература” (1994-2005). Научен и старши научен сътрудник (1978, 1988) в Института за литература при БАН. Защитава докторска дисертация на тема “Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура” (1978). От 1978 чете лекции по славянски литератури в Пловдивския университет.
Автор на повече от 1000 публикации в литературната периодика. Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии. Издал е над 30 книги. Негови творби са превеждани на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, чешки, полски, сърбохърватски, унгарски, японски и други езици.

Posted in Актуална информация | Comments Off on Представяне на книгата “Там на Балканите” от проф. Светлозар Игов

Конкурс за поезия в памет на Добромир Тонев (1955-2001)

Община Пловдив, Дружество на писателите – Пловдив, Поетична академия „Добромир Тонев“,

със съдействието на

мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“, „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“, г-жа ТОНИ СИМИДЧИЕВА, и Туристическа агенция „АНА ТРАВЕЛ”, както и с медийното партньорство на РАДИО ПЛОВДИВ

О Б Я В Я В А Т

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

В ПАМЕТ НА ПОЕТА ДОБРОМИР ТОНЕВ (1955–2001)

Конкурсът е анонимен, темата е свободна, без възрастови ограничения.

Всеки може да представи от едно до три стихотворения. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 март 2012 г. (четвъртък) на следния адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;

• по-малък ненадписан и запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които се кандидатства. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

 Ще бъдат раздадени следните награди:

• Първа награда – 350 лв.

• Втора награда – 250 лв.

• Трета награда – 150 лв.

 Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Добромир Тонев:

• Уикенд за двама в хотел в Банско, осигурен от „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“;

• Екскурзия до Гърция от Туристическа агенция „Ана Травел”;

• Вечеря за двама в ресторанта на хотел „Одеон” – Пловдив.

Връчването на наградите ще се състои на 24 март от 18:30 ч. на официална церемония в книжарница „Форум“ на мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“, когато се навършват 11 години от смъртта на Добромир Тонев.

Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, ако те не са от Пловдив.

За допълнителна информация и справки: 032/ 627 175, e-mail: nts2@abv.bg

Posted in Актуална информация | Comments Off on Конкурс за поезия в памет на Добромир Тонев (1955-2001)

Резултати от изпит

Резултатите от изпита по дисциплината “Увод в литературната теория”, проведен на 16. и на 18.02.2012 година, са публикувани тук

Posted in Актуална информация | Comments Off on Резултати от изпит

Филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2012

Югозападен университет “Неофит Рилски”

Филологически факултет

ПОКАНА

За участие в Националните филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2012

 Уважаеми колеги,

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св.  Кирил и Методий – 11 май,  Филологическият факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” организира  за пета поредна година национални научни филологически четения за студенти и докторанти.

Докладите си участниците представят в две секции – литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия.

Наградените доклади се публикуват в специално издание.

Екипът, който всяка година организира тези четения, доц. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Магдалена Костова – Панайотова, докт. Павел Филипов приема заявки за участие до 30 април 2012 на адреси:

ant100@abv.bg

magipkp@mail.bg

 

Posted in Конференции | Comments Off on Филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2012

Конкурс за литературна критика

Конкурс-работилница за литературна критика

„Литературен вестник”, с покрепата на Фонд „13 века България”, обявява годишен конкурс-работилница за литературна критика.

В конкурса могат да участват автори до 30 годишна възраст.

За участие в конкурса се приемат литературнокритически рецензии с обем до 5000 знака върху книги в областта на художествената литература и хуманитаристиката, български и преводни, публикувани през 2011 и 2012 г. Текстовете (с посочени име на автора, дата на раждане, телефон и електронен адрес за връзка) се приемат до 1 ноември 2012 г. на адрес: lv_konkurs@abv.bg.

В конкурса ще бъде присъдена една голяма награда в размер на 400 лв., която ще бъде обявена през декември 2012 г.

Изпратените за участие текстове ще бъдат разглеждани текущо от журито на конкурса и номинираните ще бъдат публикувани в специална ежеседмична рубрика в „Литературен вестник”, както и на сайта на изданието.

Авторите на номинираните текстове ще имат възможността да участват в творчески работилници, в които ще се включат утвърдени критици и редакторите на „Литературен вестник”. През 2012 г. ще бъдат проведени четири критически работилници. Първата ще се състои през март 2012 г. и в нея ще могат да участват автори, изпратили текстове за участие в конкурса до 1 март 2012 г.

Posted in Актуална информация | Comments Off on Конкурс за литературна критика

In Memoriam

СКРЪБНА ВЕСТ

почина

 Доц. д-р МАРГАРИТА ТОДОРОВА СЛАВОВА

Дългогодишен преподавател в

ПУ “Паисий Хилендарски”,

Филологически факултет

Свеждаме глава пред светлата й  памет!

Почивай в мир!

От колектива на

Пловдивски университетПаисий Хилендарски”

 С дълбока скръб съобщаваме, че  ни напусна нашият обичан колега и приятел

доц. д-р Маргарита Славова (1947-2011)

Дългогодишен преподавател в Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, доц. Славова разкриваше пред студентите филолози и педагози необятния свят на детската литература, вдъхновяваше техните творчески търсения.  Тя остави след себе си ценно научно творчество: книгите “Българската Пепеляшка” (Пловдив, 1997), “Метаморфози на приказното” (Пловдив, 1997), “Волшебное зеркало детства” (Киев, 2002), “Попелюшка лiтератури” (Киев, 2002), много студии и статии, публикувани у нас и в чужбина (САЩ, Япония, Бразилия, Испания, Норвегия, Финландия, Русия, Украйна, Грузия, Индия). Бе лектор по български език и култура в Киевския национален университет “Тарас Шевченко” (1998-2002), в Познанския университет “Адам Мицкевич” (2007-2011), където увлекателно и всеотдайно запознаваше чуждестранните българисти с магията на нашия език, литература и култура.

От колегите

Posted in Актуална информация | Comments Off on In Memoriam

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

          По случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” катедрата по българска литература и теория на литературата – сектор „Методика на обучението по български език и литература”, организира национална конференция с международно участие на тема:

Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”.

   Конференцията ще се състои в рамките на Юбилейните Паисиеви четения – 3 и 4.11.2011 година.

          Каним Ви да участвате с научно съобщение, тематично-съдържателно обвързано с посочената глобална тема. Препоръчителният обем е: до 10 страници.

Планира се конференцията да работи по следните тематични направления:

 • Обучението по български език и българска литература в средното и висшето  училище – състояние и  възможности
 • Учебниците и учебните програми по български език и литература – визия, съдържание, перспективи
 • Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература
 • Измерването и оценяването при обучението по български език и литература
 • Социологически, социално-психологически и културно-антропологическите аспекти  на обучението по български език и българска литература
 • Културологичният подход в обучението по български език и българска литература
 • Образователният процес по български език и литература в информационното общество          

          Заявка за участие следва да се направи до 1.09.2011г., като за целта се изпрати резюме и ключови думи (на български и английски език), представящо основните съдържателни моменти в научния текст на адрес: metodika2011@abv.bg

Важно условие за приемане на заявките е резюметата задължително да бъдат адекватни на тематичния обхват на конференцията.

Такса правоучастие: 40 (четиридесет) лева.

             Допълнителна информация за участието в конференцията

Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците или на съответната  институция, която го изпраща.

***

Проектира се в рамките на всяка секция ще се открои изявата на водещи учители, като те са предизвестени, че могат да се включат в работата на конференцията с конструктивни предложения, представени в писмен вид.

***

По време на работата на конференцията ще бъде организирана презентация на учебно-методически издания, свързани с обучението по български език и литература. С тази цел авторите на нови книги да съобщят по-рано за желанието си да участват в презентацията.

***

Материалите на конференцията ще бъдат отпечатани в Научни трудове на Пловдивския университет или в специализирано издание.

***

Заявка за участие в конференцията

***

Учебно заведение, организация (пълно название)

Статус (преподавател, докторант)

Факултет

Тема на доклада

Кръг на научните интереси

Адрес за контакти

Телефон

E-mail (задължително)

Окончателният вариант на доклада трябва да бъде представен до 15.12.2011г. на електронния адрес на конференцията:metodika2011@abv.bg

Стандартът за оформяне на текстовете ще бъде раздаден на конференцията.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

в Национална конференция с международно участие на тема: „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи” 3.-4.11.2011

 хотел „Алафрангите”, ул. „Кирил Нектариев” №13, стария град, Пловдив

единична стая – 45 лв. (с включена закуска)

двойна стая – 60 лв. (с включена закуска).

 На посочените телефони за контакт и електронен адрес всеки участник сам трябва да  направи своята резервация в срок до 30.09.2011г.

032/26 95 95

032/62 09 83

www.alafrangite.eu

От организационния комитет

Posted in Конференции | Comments Off on НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ