Среща с г-н Стефан Пеев и представяне на сборника “Литературознанието като възможност за избор”

На 17 ноември 2012 година (събота) от 14.00 часа в 10 семинарна зала на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе среща с г-н Стефан Пеев, управител на издателство „Контекст”, на която ще бъде представен сборник с изследвания в чест на Рая Кунчева „Литературознанието като възможност за избор”.

Заглавието на сборника „Литературознанието като възможност за избор” препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”. Идеята, че литературознанието е поле на мисловна свобода, е илюстрирана в сборника чрез разнообразието на включените в него статии. Те са обединени около няколко проблемни ядра – „Стих и смисъл”, „Идеи и подходи в литературознанието”, „Литература и ценности”, „Сравнително литературознание”, „Прочити”, които отговарят на основните области на научните интереси на Рая Кунчева.

 

Повече информация за сборника и кратки анотации на включените в него статии: http://knigite.net/store/product/2126/literaturoznanieto-kato-vazmozhnost-za-izbor.html

 

This entry was posted in Актуална информация. Bookmark the permalink.