Славейков, авторът на “Опак край”

Исторически архив НБКМ фснд 158 арх. ед. ІІ В 2405   Фонд Пенчо Славейков Л.50

Погледнете в главите си: патриотизмът, който се мотае там, не ви ли пречи да мислите?

(Сигурно настървени патриоти и днес няма да им мигне окото да нарекат жреца просто отцеругател.)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.