Daily Archives: March 7, 2013

Неизвестен автор, неизвестна година, известно място

Думата ми е за държавата. Навред — по царски тържества, в народни събрания, в закони и в беззакония, по вестници митинги — се говори за държавата, за нейните велики задачи, за нейните широки интереси, за нейните заветни желания и надежди. … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Неизвестен автор, неизвестна година, известно място