Monthly Archives: March 2013

Славейков, авторът на “Опак край”

Исторически архив НБКМ фснд 158 арх. ед. ІІ В 2405   Фонд Пенчо Славейков Л.50 Погледнете в главите си: патриотизмът, който се мотае там, не ви ли пречи да мислите? (Сигурно настървени патриоти и днес няма да им мигне окото да … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Славейков, авторът на “Опак край”

Неизвестен автор, неизвестна година, известно място

Думата ми е за държавата. Навред — по царски тържества, в народни събрания, в закони и в беззакония, по вестници митинги — се говори за държавата, за нейните велики задачи, за нейните широки интереси, за нейните заветни желания и надежди. … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Неизвестен автор, неизвестна година, известно място