Ректоратът

Полагането на първия камък

Сред създадените и поддържани от ордена учебни заведения на първо място безспорно се откроява мъжкият колеж “Св. Августин” на успенците, открит през 1884 г. Той започва само с десет ученици, но бързо се развива в пълно средно учебно заведение.

Най-атрактивните страни на даваното в него образование, които карат родителите да го избират за своите деца, са отличната подготовка по френски и други чужди езици, западноевропейската култура и строгата дисциплина. От учебната 18931894 към колежа е създаден и пансион.

През 1897 г., когато завършва първият гимназиален випуск, учебното заведение е

Новата сграда на Френския мъжки колеж “Св.Августин” в началото на строителството

признато официално от Министерството на народното просвещение (МНП). С покупки на съседни парцели пространството на колежа се разширява и в първото десетилетие на ХХ в. той вече разполага с нова модерна триетажна сграда, която постоянно се пристроява заради наплива на нови ученици. През 1908 г. към колежа е разкрит търговски отдел, признат от МНП три години по-късно. През учебната 19111912 в “Св. Августин” учат 270 ученици, от които 107 пансионери. През 1914 започва строеж на нова сграда по проект на Мариано Пернигони.

Химическата лаборатория на Френски мъжки колеж

Доближавайки се до характера на първоначалната сграда, арх. К. Петков проектира разширението в строги геометрични линии. Построено е Западното крило на френския мъжки колеж (сега Ректорат на ПУ “Паисий Хилендарски”— 1932 г.) Основният корпус на колежа е строен по-рано от арх. Мариано Пернигони.

Сградата на духовната семинария е от следосвобожденския период и е реализирана по проекта на известния по това време архитект Мариано Пернигони /сградата на сегашния Пловдивски унивеситет и др./. Строителството е възложено на Майстор Марко – дясна ръка на архитект Пернигони. Тя е в стил неокласицизъм, еклектика и имитация на европейски образци с привнесени романтични елементи.

Хотел Молле – емблематична сграда в центъра на Пловдив, построена през 1911 г. проект на италианския архитект Марио Пернигони. (Хотел Република) На първо място трябва да спомене луксозният и елитен хотел-ресторант „Молле”, който в продължение на 40 години е най-представителният ресторант на Пловдив. Тук през 1921 г. Вазов е приветстван за своя юбилей. В хотел-ресторант „Молле” са посрещани важни гости и министри от чужбина. В него са уреждани бляскави тържества за пловдивския елит. Храната в ресторанта е първокачествена, а сервитьорите са с папионки. Ресторантът се намира на ул. Княз Александър” 39. Сградата е проектирана от архитект Мариано Пернигони, а зданието е издигнато през 1910–1911 г. Хотел-ресторант „Молле” е открит с бляскаво новогодишно тържество. В хотела е монтиран първият асансьор в града, първото самостоятелно парно отопление и първият генератор за осветление. Орнаментираните чугунени колони в заведени- ето са отлети във Виена, а мебелите са възможно най-добрите. Сградата наема албанецът Димитър Молле, който дава името на ресторанта и хотела.

Leave a Reply