Критично

Критическото мислене
като питане

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“… можем да открием за себе си един нов свят,
когато се научим да задаваме верните въпроси.”
К. Ериксон

“Качеството на нашия живот се определя от качеството на нашето мислене. Качеството на нашето мислене на свой ред се определя от качеството на въпросите, които задаваме, защото въпросите са моторът, движещата сила на мисленето. Ако не питаме, няма за какво да мислим. Но ако не зададем някои основни въпроси, често пропускаме да съсредоточим вниманието си върху същественото и значимото.”

„За да имаме успех в живота трябва да задаваме съществени въпроси: да ги задаваме когато четем, когато пишем и говорим, когато пазаруваме, работим и възпитаваме децата си; когато създаваме приятелства, избираме спътник в живота, а също и когато взаимодействаме с медиите и с интернет.”
Линда Елдър и Ричард Пол, “Изкуството да задаваме съществени въпроси”.

Leave a Reply