Приветствие за 24-ти май

24 май, 2008

Уважаеми колеги, гости, граждани,

Радвам се да се видим в деня на най-светлото празненство.

Сред индустриите, маркетингите, нанотехнологиите, генното инженерство, атомно-магнитните резонанси, компютърните и комуникационни чудеса нашият празник изглежда скромен, малко посърнал ли, малко поовехтял ли, но със сигурност позагубил блясъка на времената,  в които българската духовност е процъфтявала.

Сигурно е, че днешните времена не са времена за 24 май.

Същественото е обаче дали това ще остане така или духовността ще дочака нов ренесанс и нов тласък, нов разцвет и нова почит и преклонение.

Ако сме разочаровани от сегашното, поне да сме силни да вярваме в утрешното.

Както казват баналните дискурси „24 май идва от миналото и принадлежи на бъдещето”, той не е сегашен празник.

Сега ние по-скоро отбелязваме нашата решимост да устоим, да съхраним и пренесем, да удържим на ужасяващите напъни за сриване и заличаване на просветеността пренебрежението към всяко просветление чрез знание.

Но не е редно да хленчим, а да гледаме с надежда и в най-дълбоките  кризи. Виждам три обнадеждаващи неща.

Не са случайни три факта.

Първият: че светите братя Кирил и Методий са не само наша утеха и упование, те са духовната закрила на нова Европа.

Вторият: че тази стара нова Европа прие с ум и сърце да гради бъдещето си върху знанието.

Третият: че всяка година минава под знака на приоритет, който ни напомня за една важна ценност, тази година е годината на междукултурното общуване, на срещата на различни и разнообразни сегашни живи пластове в духовното битие на Европа.

Радвам се, че днес, на „най-българския празник”, ще празнуват и нашите колеги и приятели от различни европейски страни.

Добре дошли и вземете този празник и като ваш.

Защото 24 май е прекрасен празник.

Всички, които с детските си ръце са свивали венеца и са писали буквичките, усещат с цялото си същество истинското вълнение.

Желая ви от сърце здраве и жизнени сили, за да носите и пренесете светлината на днешния ден утре.

Leave a Reply