Квалификация


На 18 ноември 2011 година в гр. София бе открит официално Руският център на Общински културен институт „Столична библиотека”, изграден с организационната, методическата и финансовата подкрепа на Фонд „Русский мир” – от руска страна,  и на Кмета на Столична община – от българска страна.

Приятно ми е да Ви съобщя, че през 2012 г. в Руския център на ОКИ „Столична библиотека” започва системна работа на Школите за повишаване квалификацията на преподаватели по руски език.

Ръководители на школите са:

Анна Атанасова – учител по руски език в 133 СОУ „А.С.Пушкин”, гр. София, ръководител на Школата за повишаване на квалификацията за учители по руски език от детските градини и начален етап на училищното образование;

Виолета Миланова – учител по руски език в 133 СОУ „А.С.Пушкин”, гр. София, ръководител на Школата за повишаване на квалификацията за учители по руски език от средните училища;

Доц. д-р Антония Радкова – преподавател по методика на обучението по руски език в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София,  ръководител на Школата за повишаване на квалификацията за преподаватели по руски език от висшите училища.

На Вашето внимание в приложение предоставям информация за планираните занятия.

Важно е да знаете, че преподавателите по руски език могат да посещават всички или посочени, избрани от тях занятия, само след подаване на заявка не по-късно от 5 число на всеки предстоящ месец и получено потвърждение, че заявката е приета.

Заявките са със свободен текст – посочват се трите имена на преподавателя, месторабота, длъжност, на кого преподава руски език, телефони и електронен адрес за контакти, темите на занятията и датите на провеждането им. Изпращат се на електронния адрес на Руския център:  ruskicenter@libsofia.bg

Участието в школите е безплатно, но посетителите трябва да са читатели на Столична библиотека и да спазват правилника за работа. При регистрирането е необходимо да се носи снимка и лична карта. Командировъчните са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

Школа повышения квалификации учителей детских садов и начальной школы

Школа повышения квалификации преподавателей русского языка средних школ

Школа повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений