Шекспир за нас

Така усърдно съдите на други греховете, но ако със своите започнете, до чуждите не ще се доберете! – Уилям Шекспир

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.