Monthly Archives: July 2012

Да

“Където има морал, няма нужда от закон. Където няма морал, няма сила, която да може да упражни какъвто и да било закон.”

Posted in General | Comments Off on Да