Фернандо Песоа

Превод от португалски: Румен Стоянов

Искай малко: ще имаш всичко.
Искай нищо: свободен ще си.
Даже обичта към нас
Подтиска ни.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.