Във тоя век на хищно изтребление…

Във тоя век на хищно изтребление

о, Господи, нима съм аз за там?

— Ти ме дари с божествено смирение,

превърна моята душа на храм

и в оня миг на свято вдъхновение

над мене Ти простря десница сам

и промълви слова, които знам

от тъмний ден на своето рождение.

О, Господи, кому съм нужен там?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.