Носталгично

“На света има тъй много неща, които не са ми нужни.”
Сократ

Защото тя през него не минава
Фернандо Песоа

Реката Тахо е по-хубава, отколкото реката в моето село,
ала за мене Тахо не е по-красива от реката в моето село,
защото тя през него не минава.

По Тахо плават кораби огромни
и днес по него продължават да се движат,
за хората, които виждат всичко,
не съществува спомена за стари лодки.

Реката Тахо слиза от Испания
и в Португалското море се влива.
Това на всеки е известно.

Но колко хора знаят моята река
къде извира или къде се влива?

Понеже малко е позната на света,
за мен е по-свободна тя,
реката в моето село.

По Тахо се отива към света,
оттатък Тахо се намира и Америка,
където ходят щастие да търсят.

Но кой ли си е мислил за това,
какво ли би могло да съществува
отвъд реката в моето село?

Реката в моето село ме кара да не мисля нищо.
И който е край нея, просто е край нея.

Превод от португалски: Георги Мицков