Факултетът

Факултетът и неговите филолози през годините и през фотообектив

Филологическият факултет реализира активна политика за обновяване на съществуващите и разкриване на нови хуманитарни специалности.

В стремежа да отговори на пазарната среда факултетът предприема:

  • усилване на значението на родната филология, която е в основата на цялостното филологическо образование;
  • разширяване на спектъра и комбинациите от изучавани чужди езици;
  • въвеждане на интердисциплинарност в хуманитарното знание;

Откриването на специалност Български език и турски език е предназначено за кандидати, които не владеят турски език.

Въвеждането на турския език, както и изучаваните вече с успех новогръцки, полски, чешки и испански, позволяват комбинирането с английски, френски и немски, както и създава условия за по-успешно навлизане в новата европейска езикова среда и придобиването на динамично и гарантиращо реализация езиково портфолио.

В две от специалностите с приложна лингвистика е въведен модул за изучаване на новите информационни и комуникационни технологии с оглед ползването им в хуманитаристиката, както и кратки модули, свързани с бизнескултурата и европейската икономическа и политическа среда.

По този път вероятно от 2010 година офертата ще бъде разширена с италиански и нидерландски, както и с факултативно изучаване на корейски, японски или китайски.

През 2006 година факултетът прие 595 нови студенти. През 2007 – 615. През 2008 – 790. През 2009 първокурсниците бяха 900. В 2010 достигна 1000.

Националната акредитационна агенция оцени с максимална оценка специалностите във факултета и им даде максимален 6-годишен срок на валидност, както и одобри капацитет на факултета за над 1100 студенти в приема на всяка академична година.