Книги

Книги и монографии:

Ethnic Minorities, Nationality, History. (Editor Zhivko Ivanov), Proceedings and materials (electronic publishing), CD Vol.1-3, Plovdiv University Press, 2007.

Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for Homeland in the Age of Globalization. (Ed. Zhivko Ivanov). Proceedings and materials, Plovdiv University Press, 2007, 252 pages.

Христо Смирненски. Т.1 Поезия. Т.2. Критически изследвания. Изд. “Перо – класика”, София, 2001. Придружен с мултимедиен диск (CD). (Награда “Хр.Г.Данов 2002 година, за нови технологии в книгоиздаването).

Добри Войников. “Криворазбраната цивилизация”. Пловдив, Издателство “Страница”, 2000.

Бай Ганьо: между отечеството и Европа. С., 1999, 328 с.

Вазовите разкази. Критически анализи. Издателство “Златю Бояджиев”, Пловдив, 1998, 175 стр.

Българската литература след Първата световна война. (От Смирненски до Емилиян Станев). Пловдив, “Хр.Г.Данов”, 1995 (II-ро издание, 1996).

(В съавт. с Огн. Сапарев, Кл. Протохристова, Ат. Бучков). Проблеми и аспекти на литературна интерпретация. Пловдив, 1988.

(В съавт. с Б.Ганчева). Българска литература от Освобождението до Първата световна война, Пловдив, 1989, 257 с.