Привет, Колеги!

 

Ето оценките от контролната, проведена днес – http://web.uni-plovdiv.bg/marta/Diffgeom/results.pdf.

 

Припомням ви, че освобождаването от задачи на изпита става с оценка над 4.50 от тази контролна. Разбира се, желаещите да повишат оценката си могат отново да се явят на задачи на изпита. В противен случай се явяват направо на теория при проф. Златанов. Неосвободените колеги се явяват първо на задачи на датата на изпита.