Archive for category Uncategorized

Контролна работа (2012г.) – резултати

Контролната работа за освобождаване от задачи на изпита по Диференциална геометрия за III курс спец. Математика и Приложна математика ще се проведе на 12.06.2012 (вторник) от 10:00 часа в 233 с.з. Студентите, получили оценка по-висока или равна на 4.00 от тази контролна работа, се освобождават от задачи на крайния изпит и се явяват само върху теория. Разбира се, при тяхно желание могат да се явят повторно върху задачи на крайния изпит за повишаване на оценката от тази компонента.

 

Резултати от контролната работа, проведена на 12.06.2012г.

 

Специалност Математика

Боряна, 0901051002 – 29т., Мн. Добър 4.90. Освободена 

Пепа, 0901051004 – 33т., Мн. Добър 5.30. Освободена

Ангел, 0901051005 – 27т., Мн. Добър 4.70. Освободен

Василка, 0901051007 – 27т., Мн. Добър 4.70. Освободена

Йорданка, 0901051008 – 22т., Добър 4.20. Освободена

Василка, 0901051012 – 37т., Отличен 5.80. Освободена

Беррин, 0901051018 – 27т., Мн. Добър 4.70. Освободена

Ирина, 0901051020 – 20т., Добър 4.00. Освободена

 

Специалност Приложна математика

Камелия, 0901391004 – 4т., Слаб 2.00.

Лазарина, 0901391008 – 0т., Слаб 2.00.

Мария, 0901391009 – 0т., Слаб 2.00.

Петко, 0901391011 – 22т., Добър 4.20. Освободен

Лилия, 0901391012 – 35т., Отличен 5.50. Освободена

Лили, 0901391018 – 2т., Слаб 2.00.

Албена, 0901391019 – 35т., Отличен 5.50. Освободена

Илия, 0901391023 – 22т., Добър 4.20. Освободен

Софка, 0901391032 – 40т., Отличен 6.00. Освободена

Лиляна, 0901391042 – 30т., Мн. Добър 5.00. Освободена

Оценки от контролна работа (2011г.)

 

Привет, Колеги!

 

Ето оценките от контролната, проведена днес – http://web.uni-plovdiv.bg/marta/Diffgeom/results.pdf.

 

Припомням ви, че освобождаването от задачи на изпита става с оценка над 4.50 от тази контролна. Разбира се, желаещите да повишат оценката си могат отново да се явят на задачи на изпита. В противен случай се явяват направо на теория при проф. Златанов. Неосвободените колеги се явяват първо на задачи на датата на изпита.