Представяне на книгата “Там на Балканите” от проф. Светлозар Игов

Представяне на книгата “Там на Балканите” от проф. Светлозар Игов

6 април, (петък), 17:00
ПУ “Паисий Хилендарски”, аудитория 8, ет. 2
представя доц. Владимир Янев

Романът допуска в неговия състав да бъдат включени различни жанрове – както художествени (новели, лирически пиеси, поеми, драматични сценки и други подобни), така и нехудожествени (битови, реторични, научни, религиозни и др.). Принципно всеки жанр може да бъде включен в конструкцията на романа.
Михаил Бахтин

Указание за четене:
1) които желаят да четат тази книга като роман, нека прочетат най-напред послеслова „За тази книга” (с. 265) като предговор;
2) които не желаят да приемат тази книга като роман, могат да прочетат отделните й части като самостоятелни творби в своя жанр и в последователност, каквато сами изберат.

Проф. дфн СВЕТЛОЗАР ИГОВ е роден на 30 януари 1945 г. в село Радуил, Софийско. Завършва гимназия в София (1961) и славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1966). Специализира славянски литератури в Загреб и Белград (1967-1968). Асистент в Софийския университет (1967-1969). Редактор във в. “Литературен фронт” (1969-1970) и сп. “Съвременник” (1971-1977). Член на редколегията на сп. “Панорама” и “Сравнително литературознание” (1980-90). Главен редактор на сп. “Език и литература” (1994-2005). Научен и старши научен сътрудник (1978, 1988) в Института за литература при БАН. Защитава докторска дисертация на тема “Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура” (1978). От 1978 чете лекции по славянски литератури в Пловдивския университет.
Автор на повече от 1000 публикации в литературната периодика. Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии. Издал е над 30 книги. Негови творби са превеждани на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, чешки, полски, сърбохърватски, унгарски, японски и други езици.

This entry was posted in Актуална информация. Bookmark the permalink.