ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

отбелязва петдесетгодишнината от създаването на

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

с юбилейна научна конференция на тема:

УНИВЕРСИТЕТЪТ – АКАДЕМИЧНА КАРТА НА СВЕТА

(3–4 ноември 2011)

Юбилейното честване на половинвековното авторитетно присъствие на нашия университет както на българската, така и на европейската и световна карта на познанието ни поставя пред предизвикателството да бъдем достойни наследници на една утвърдена филологическа школа.  Като ви правим съпричастни на този академичен празник и надявайки се, че предложената тема ще провокира вашите изследователски търсения, предлагаме следните смислови ориентири към нея:

1. Следи и следовници:

–        Културната памет на езика;

–        Светлини, сенки, движения на идеи: литературното пространство.

2. Езикът на времето. Времето на езика:

–        Обществените промени и езикът на промените;

–        Езиковата динамика в условията на глобализация;

–        Актуални езикови тенденции. Норми и кодификация;

–        Езикът – (не)остаряващата вселена.

3. Филологията – (не)възможното бъдеще:

–        Науките за езика и тяхното място в съвременния свят;

–        Съдбата на хуманитарното знание.

4. Родни езици – чужди места:

–        Език и литература в емиграция;

–        Преводни проекции на българската литература;

–        Казусът Никой не живее с моята култура;

–        „Социалната мрежа” като поле на културата.

5. Предизвикателните наследници:

–        Памет и безпаметност;

–        Изгубените спомени;

–        Технологии и памет.

Очакваме заявките ви, придружени от кратко резюме (до 1000 знака) на български и английски, до 01. 09. 2011 год. на адрес: е-mail: ubileini2011@abv.bg

Такса правоучастие – 40 лв. или 20 евро.

Доц. д-р Елена Гетова, Ръководител на организационния екип

Posted in Конференции | Comments Off on ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Представяне на списание “Страница”

На 03 юни 2011 г. от 16.00 ч. в книжарница “Хеликон” – Център, гр. Пловдив ще бъде представен първи брой  на сп. “Страница” за 2011 г.

Специални гости  –  Кристин Димитрова, Деян Енев, Людмил Станев, Георги Лозанов.

Събитието е част от програмата на тазгодишния фестивал “Пловдив чете”.

Posted in Актуална информация, Издания | Comments Off on Представяне на списание “Страница”

Награди от литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Обявяване на резултатите и връчване на наградите от студентския литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет” и от студентския конкурс за превод (от славянски езици – полски, чешки, сръбски и хърватски) на поезия и проза .

Специален гост е писателят Веселин Стоянов – новоизбраният Доктор хонорис кауза на в-к „Пловдивски университет”.

26 май 2011 г. (четвъртък) 10 аудитория

Начало: 18 часа

Posted in Актуална информация | Comments Off on Награди от литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Студентска конференция в НБУ

Клуб “Любословие” на Нов български университет

организира
Национална студентска литературнoисторическа конференция
на тема

“Българската литература от 1990 до наши дни: Теми, сюжети, език”

Конференцията ще се проведе на 13 май 2011 година в зала 407, І корпус на Нов български университет. В нея могат да участват студенти в бакалавърски и магистърски програми от всички университети на територията на България. В края на конференцията ще бъдат отличени трите най-добри текста, като те ще получат еднократни парични стипендии в размер: 1 награда – 200 лв., 2 награда – 100 лв., 3 награда – 50 лв.
Най-добрите текстове ще бъдат публикувани в сборник от конференцията.
Текстовете за участие изпращайте до 25 април 2011 година на електронни адреси:
koynarev@gmail.com
и elena39789@abv.bg
със subject: Конференция
Текстовете трябва да са до 10 страници (Word, 12 pt, Times New Roman, разредка
1,5)

Posted in Конференции | Comments Off on Студентска конференция в НБУ

Поетична вечер, посветена на Добромир Тонев

 

В памет на Добромир Тонев

Лингвистичният клуб при ПУ „Паисий Хилендарски” организира

поетична вечер,

която ще се проведе на 22 март 2011 г. (вторник) от 17:00 часа в 10. аудитория на Ректората.

Гости на събитието ще бъдат изтъкнати културни дейци – писатели, преводачи, литературоведи, книгоиздатели, докоснали се до личността и творчеството на поета.

В програмата е включен рецитал по стихове на Добромир Тонев.

 

Ще имам покрив, ще си имам дом,
а нежността ми ще роди акация.
И тя ще е бодливото гнездо
на някоя щастлива птича нация.

Добромир Тонев

Posted in Актуална информация | Comments Off on Поетична вечер, посветена на Добромир Тонев

Научна конференция за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,

Филологическите катедри при ПУ „Паисий Хилендарски” и Съюзът на учените в България – Пловдив имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Тринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

„СЛОВОТО – МИТОВЕ И (БЕЗ)КРАЙНОСТИ”

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2011 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10.05.2011 г.

Разходите по настаняването са за сметка на участниците.

Моля, използвайте приложената форма за заявка или подайте заявката за участие онлайн на адрес http://lingvclub.slovo.uniplovdiv.bg .

Заявките изпращайте на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).

Заявката за участие за студенти и докторанти можете да свалите тук, а за ученицитук, или да попълните онлайн формата по-долу.

Пълния текст на поканата можете да свалите тук.

Posted in Конференции | Comments Off on Научна конференция за студенти и докторанти

Конкурс за поезия в памет на Добромир Тонев

Дружество на писателите – Пловдив,

Поетична академия „Добромир Тонев“,

със съдействието на

г-жа ТОНИ СИМИДЧИЕВА,

мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“

и „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“

О Б Я В Я В А Т

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

В ПАМЕТ НА ПОЕТА ДОБРОМИР ТОНЕВ (1955–2001)

Конкурсът е анонимен, темата е свободна. Възраст на участниците – до 35 години.

Всеки може да представи от едно до три стихотворения. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 17 март 2011 г. на следния адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;

• по-малък запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, имейл и/или телефон за връзка, кратка творческа биография, както и заглавията на стихотворенията, с които се кандидатства. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към датата на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Препоръчително е представените творби, както и данните от малкото пликче, да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие. Ще бъдат раздадени следните награди:

• Първа награда – 200 лв.;  • Втора награда – 100 лв.;  • Трета награда – 50 лв.

Ще бъде присъдена и една специална награда за творба, посветена на Добромир Тонев – уикенд за двама в хотел в Банско, осигурен от „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“.

Връчването на наградите ще се състои на 24 март от 18:30 ч. на официална церемония в книжарница „Форум“ на мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“, когато се навършват 10 години от смъртта на Добромир Тонев.

Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, които не са от Пловдив.

За допълнителна информация и справки: 032/ 627 175; 0892 313 838

e-mail: nts2@abv.bg

Posted in Актуална информация | Comments Off on Конкурс за поезия в памет на Добромир Тонев