Конференция на Факултета по славянски филологии към СУ

Факултетът по славянски филологии към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

има удоволствието да ви покани да вземете участие в неговата традиционна международна научна конференция.

Тази година темата на конференцията е:

„Езици на паметта в литературния текст”.

Конфренцията ще се проведе на 26 и 27 април 2013 г. в Софийския университет. Докладите не трябва да надвишават 20 минути.

Работните езици са български, английски и руски. Таксата за правоучастие е 30 лв.

Срок за подаване на заявките – 1 март 2013 г. Анотация: до 500 знака

Адрес за контакти: bf_conference2012@abv.bg

С уважение,

Организаторите на конференцията:

Проф. дфн Милена Кирова

Доц. д-р Амелия Личева

Доц. д-р Петя Осенова

Гл. ас д-р Кристина Йорданова

Ас. Надежда Стоянова

 Повече подробности около основните тематични насоки на конференцията може да прочетете на следния адрес: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/faculty-conference

This entry was posted in Конференции. Bookmark the permalink.