Научна конференция “Изплъзващият се предмет на литературознанието”

Направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН
и катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”

организират Научна конференция на тема:

Изплъзващият се предмет на литературознанието
(Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов)

Като вземат повод от кръглата годишнина на видния български литературовед Радосвет Коларов, организаторите на конференцията си поставят за цел да осмислят литературоведското му дело през концептуалните и тематични връзки с работите на други две ключови за българското литературознание фигури – Мирослав Янакиев и Никола Георгиев.

Тази конференция е възможност съвременното литературознание да направи много важна крачка към самоопознаването и самоосъзнаването си. Затова нейното поле се задава с по-голяма от обичайната строгост: темите на всички доклади трябва да бъдат изведени от концепциите и подходите на тези учени, а техните идеи – разгледани в присъщите им отношения на взаимно допълване и оспорване.

Проблемни центрове, около които да бъдат организирани докладите:

● Литературата – познаваема и непознаваема
● Бягства и завръщания на литературоведа
● Конфликти и решения в литературознанието
● Свобода и подчиненост в литературознанието

Срок за подаване на заявка: 15 октомври
Анотация: до 500 знака
Регламент: 20 мин. на доклад
Дати на конференцията: 28, 29 и 30 ноември 2012
Място: Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

Контакти: theory.lit@gmail.com

За повече информация: http://ilit.bas.bg/events/234-izplazvashtiyat-se-predmet-na-literaturoznanieto.html

Страница на събитието в социалната мрежа: https://www.facebook.com/events/357611537657802/


This entry was posted in Актуална информация. Bookmark the permalink.