Редакционен съвет:

Проф. д.ф.н. Елена Ю. Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

Проф. д.ф.н. Иван Русков – ПУ „Паисий Хилендарски“, България

Проф. д.ф.н. Галя Симеонова-Конах – Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша

Проф. д.ф.н. Диана Иванова – ПУ „Паисий Хилендарски“, България

Проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова – СУ „Св. Климент Охридски“, България

проф. д-р Михайло Пантич – Белградски университет, Сърбия

Проф. д-р Илияна Кръпова – Венециански университет Ка’ Фоскари, Италия

Проф. д-р Петя Осенова – СУ „Св. Климент Охридски“, България

Проф. д-р Хюсеин Мевсим – Анкарски университет, Турция

Доц. д-р Светлана Василева-Карагьозова – Университет в Канзас, САЩ

Доц. д-р Христина Марку – Тракийски университет „Демокрит“ в Комотини, Гърция

Доц. д-р Елена Крейчова – Масариков университет в Бърно, Чехия

Редакционна колегия:

Проф. д.ф.н. Татяна Ичевска

Доц. д-р Дарина Дончева

Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

Гл. ас. д-р Енчо Тилев

Гл. ас. д-р Здравко Дечев

Гл. ас. д-р Росица Декова

Гл. ас. д-р Соня Александрова

Технически  редактори:

Д-р Десислава Димитрова

Д-р Радостина Колева

Докт. Илия Точев

(Лингвистичен клуб в ПУ „Паисий Хилендарски“)

Главен редактор:

доц. д-р Красимира Чакърова