Излезе от печат брой 5 на „Verba iuvenium“ за 2023 г.

На 19 май 2023 г. в 6. ауд. на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бе премиерата на петия брой на „Verba iuvenium/Словото на младите“ –  Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив.

Пълния текст на публикуваните текстове очаквайте скоро в рубриката Последен брой.

Срокът за изпращане на докладите за шестия брой на Годишника, оформени според техническите изисквания, е до 30 септември 2023 г. на адрес verba.iuvenium@gmail.com.