Излезе от печат брой 3 на „Verba iuvenium“ за 2021 г.

На 21 май 2021 г. в 6. ауд. на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“се състоя премиерата на третия брой на „Verba iuvenium/Словото на младите“ –  Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив.

Пълния текст на публикуваните текстове очаквайте скоро в рубриката Последен брой.

Срокът за изпращане на докладите за четвъртия брой на Годишника е до 30 септември 2021 г. на адрес verba.iuvenium@gmail.com.