Архив

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

ИЗПИТЪТ ПРИ ДОЦ.Д-Р ЗИДАРОВА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14 ЧАСА В НОВА СГРАДА. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 323 АУД., ЛИНГВИСТИКА С ИТ – 322 АУД.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>