Архив

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

ИЗПИТЪТ ПРИ ДОЦ.Д-Р ЗИДАРОВА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14 ЧАСА В НОВА СГРАДА. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 323 АУД., ЛИНГВИСТИКА С ИТ – 322 АУД.