Архив

Държавни изпити

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧ.2013-2014 ГОДИНА

 

//спец.БЕИ,БЕРЕ,БЕИЕ,БЕТЕ,РФ,ПЛ/АЕ и ТЕ/ //

 

ДИ ПО БЕЛ

 

10.07.2014-писмен изпит

 

11.07.2014-устен изпит или защита на дипломна работа

 

25.09.2014-писмен изпит

 

26.09.2014- устен изпит или защита на дипломна работа

 

ДИ ПО РЕЛ

 

14.07.2014-писмен изпит

 

03.10.2014-писмен изпит

 

ДИ ПО АЕЛ

 

17.07.2014-писмен изпит

 

18.10.2014-писмен изпит

 

ДИ ПО ТЕЛ

 

16.07.2014-писмен изпит

 

08.10.2014-писмен изпит

 

ДИ ПО ИСТОРИЯ

 

08.07.2014-писмен и защита на дипломна работа

 

04.10.2014-писмен и защита на дипломна работа

 

ДИ ПО ИЕЛ

 

22.07.2014-писмен изпит

 

07.10.2014-писмен изпит

 

Срок за подаване на Заявление : от 09.06.2014 до 02.07.2014 година.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 2 СЕМЕСТЪР, 2013-2014

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ  2 СЕМЕСТЪР, 2013-2014

В А Ж Н О !!

За спец.БЕИ,БЕРЕ,БЕИЕ,БЕТЕ,РФ-РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички дипломирани студенти,които не са се подписали в дипломите няма да ги получат на 15.03.2014 година.Носете една снимка и бележка от библиотеката че не дължите книги.

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ПОДПИСВАНЕ – 24.02.2014 г.

Разписание, задочно обучение, 2013-2014 г. (втори семестър)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от задочно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Българска филология (file .doc)       (file .pdf)

Руска филология (file .doc)       (file .pdf)

Български език и история (file .doc)       (file .pdf)

Български език и руски език (file .doc)       (file .pdf)

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕРЕ – ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

 

1 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Български  фолклор гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  13.30  10 ауд.
Странознание на Русия доц.Чернева 20.10.2013  10.00  11 с.з.
Увод в ЛТ гл.ас.Кръстев 09.11.2013  9.00   3 ауд.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев 23.11.2013  13.30  10 ауд.

2 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Л-ра за деца и юноши гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  8.30   1 ауд.
Педагогика гл.ас.Къндева 01.12.2013  9.30   3 ауд.
Психология гл.ас.Стоянов 19.10.2013  10.00  117 каб. Нова сграда
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев 03.11.2013  11.00   4 ауд.
Лексикология на СРЕ гл.ас.Зозикова 07.12.2013  10.00  15  с.з.
Руски фолклор гл.ас.Кръстева 16.11.2013  10.00  15  с.з.
ИД3:Езикова култура Х.ас.Миличина 05.10.2013  10.00  10 ауд.

3 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Морф.на СБЕ доц.д-р Маровска 27.10.2013  10.00  9 с.з.
АЗЕЛ гл.ас.д-р Александрова 15.12.2013  10.00  9  ауд.
Морф.на СРЕ гл.ас.Чакърова 24.11.2013  10.00  14 с.з.

4 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Методика на БЛ д-р Е.Петкова 10.11.2013  11.00  10  ауд.
Методика по БЕ доц.Гарушева 17.11.2013  13.00  3  ауд.
Синтаксис на СБЕ проф.Коева 27.10.2013  10.00  8 ауд.
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова 24.11.2013  10.00  15  с.з.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

1 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Българска  етнология доц.д-р Л.Янков 03.11.2013  10.00  15  с.з.
Български  фолклор гл.ас.д-рСтранджева 14.12.2013  13.30  10  ауд.
Увод в ИП гл.ас.Пенджекова 26.10.2013  10.00  15  с.з.
Увод в ЛТ доц.д-р Бучков 01.12.2013  12.00  3 ауд.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р  Янев 17.11.2013   10.00  3  ауд.

2 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовно
Средновековна БИ проф.Ангелов 19.10.2013  12.00  каб.256 „б“
История  на Византия доц.Петкова 30.11.2013  10.00  3  ауд.
Л-ра за деца и юноши гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  8.30  3  ауд.
Педагогика гл.ас.Къндева 17.11.2013  9.30  1 ауд.
Психология гл.ас.Стоянов 07.12.2013  10.00  117 каб. Нова сграда
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев 03.11.2013  11.00  4  ауд.

3 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Морф. на СБЕ доц.Маровска 23.11.2013  10.00  3 ауд.
История на БВ проф.Спасов 03.11.2013  10.30  17  с.з.
АЗЕЛ гл.ас.Александрова 15.12.2013  10.00  9  ауд.
ФД3: Гл.ас.Янков 20.10.2013  10.00  1 ауд.

4 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Методика по БЛ д-р Петкова 10.11.2013  11.00  10  ауд.
Методика по БЕ доц.Гарушева 17.11.2013  13.00  3 ауд.
Методика по история гл.ас.Славов 13.10.2013  11.00  14 с.з.
История на Б-я-1878-1944 проф.Спасов 15.12.2013  11.00  15  с.з.
Синт. на СБЕ проф.Коева 27.10.2013  10.00  8 ауд.

 

 ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. РФ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

 

1 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Увод в ЛТ гл.ас.Кръстев 10.11.2013  9.00  15  с.з.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев 14.12.2013  10.00  40  с.з.

2 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Психология гл.ас.Стоянов 19.10.2013  10.00  117  каб. Нова сграда
Руски фолклор гл.ас.Кръстева 16.11.2013  10.00  15  с.з.
Странознание  на Русия доц.Чернева 14.12.2013  10.00  17  с.з.
Лексикология  на СРЕ гл.ас.Зозикова 07.12.2013  10.00  15  с.з.
ФД1:

 3 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Педагогика гл.ас.Къндева 01.12.2013  9.30  3  ауд.
Морф. на СРЕ гл.ас.Чакърова 24.11.2013  10.00  14 с.з.
История на РЕ гл.ас.Тошева 27.10.2013  10.00  11 ауд.
ФД3: гл.ас.Зозикова 20.10.2013  10.00  11 ауд.

4 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова 24.11.2013  10.00  15  с.з.
История на РКЕ гл.ас.Тошева 26.10.2013  10.00  11 с.з
ИД4. проф.Георгиева 17.11.2013  10.00  15  с.з.
ИД5. доц.Нейчев 15.12.2013  13.00  каб.
ФД5. гл.ас.Георгиева 06.10.2013  10.00  14 с.з.

 

 ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЗАПОЧВАТ В 8.30 ЧАСА И СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО КАБИНЕТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ,

АКО НЯМА ДРУГО  УКАЗАНИЕ.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА С ИТ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

МОЛБИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1. СПЕЦ. „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ”

30 СЕПТЕМВРИ, 1, 2, 3 ОКТОМВРИ

 

2. СПЕЦ. „ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

–         НЕМСКИ ЕЗИК С НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК, С ИСПАНСКИ ЕЗИК – 23,24 СЕПТЕМВРИ

–         ФРЕНСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК – 23, 24 СЕПТЕМВРИ

–         АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК, С НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК – 30 СЕПТЕМВРИ, 1, 2 ОКТОМВРИ

 

3. СПЕЦ. „ЛИНГВИСТИКА С ИТ – ФРЕНСКИ ЕЗИК, НЕМСКИ ЕЗИК” – 23, 24 СЕПТЕМВРИ

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА С ИТ

ИЗПИТЪТ ПРИ ДОЦ.Д-Р ЗИДАРОВА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14 ЧАСА В НОВА СГРАДА. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 323 АУД., ЛИНГВИСТИКА С ИТ – 322 АУД.

ВАЖНО ЗА СПЕЦ. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА С ИТ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА УЧ. 2012-2013 Г.

СЛЕДЕТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ИЗПИТНИТЕ ГРАФИЦИ, ОБЯВЕНИ НА ТАБЛОТО СРЕЩУ КАБ. 235.

 

ЗА СПЕЦ. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА, ЛИНГВИСТИКА СА ИТ – ИЗПИТИ ПРИ ГЛ.АС. Д-Р КАНА ДИМИТРОВА

Дисциплина

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

Морфология

(писмен)

19.09.2013

26.09.2013

Синтаксис

(писмен)

19.09.2013

 

26.09.2013

Морфосинтаксис

(устен)

18.09.2013

25.09.2013

Фонетика

(устен)

14.09.2013

21.09.2013

Увод в германистиката

(писмен)

13.09.2013

20.09.2013

Контрастивна лингвистика

(устен)

15.09.2013

22.09.2013

Стилистика

(устен)

16.09.2013

23.09.2013

Лингвистика на текста

(писмен)

17.09.2013

24.09.2013

Редактиране на текст

(писмен)

19.09.2013

26.09.2013

 

Сборен пункт: 222 каб.

Начало на изпита: 9:00 ч.

График за изпитна сесия на спец. ” Лингвистика с ИТ – френски, испански, немски език” – поправителна и ликвидационна сесия 2012-2013

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправитсесия

Ликвидац. сесия

1 1 курс  1 семестър        
Съвременен български език (Общ теоретичен курс) Доц. д-р Зидарова

11.09

14.00 324 ауд

 
Информационни технологии в хуманитаристиката Доц. д-р  Николов

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Увод в компютърната лингвистика Гл. ас. д-р Декова

12.09

10.00 17 с.з.

19.09

14.00 3 ауд

Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов

   
2 семестър        
Практически английски

 

Банев

Дийнър

С 2 курс 02.09

9,00 8 ауд

16.09

9,00 305 с.з.

Езикови технологии Р. Декова

13.09

14.00 16 с.з.

 
Дигитални библиотеки М. Добрева

 
ФД 1 Европейски политики  Влашки

 
Странознание на англоговорящите страни Дженкинс

Кацарска

 

 

Английски език – фонетика  Стаменов  

 

 

Испански език – фонетика  Кънчев  

 

Немски език – фонетика

 

К. Димитрова  

 

 

 
Френски език – фонетика Николов

 

  05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Практически испански 1 ч

с ПЛ 1 к. всички с испански

Найденова Петкова   10.09  12.09

16.00 ч

 

17.09  18.09

9,00 ч

 
Практически френски 1 ч Чочева

Кралев

  Чочева

2.09

9,00 15 сз

Чочева

27.09

9,00

 
Практически немски 1 ч Илиева      
Танева   16.09

9,00 401 сз

 
1 2 курс 1 семестър  

   
Операционни системи

 

Доц. Николов

Т.о.

   
Правопис на френския език

 

Хачикян

   
Правопис на испанския език  

   
Правопис на немския език Георгиев

   
Езици за програмиране

 

Доц.д-р Елена Сомова

   
Английски език – лексикология Доц. Стаменов

Ас. Пашова

13.09

14.00 15 с.з.

20.09
Немски език – лексикология Гл.ас. Танева

   
Френски език – лексикология

 

Доц.д-р Хачикян

   
Испански език – лексикология Проф. д-р Кънчев

  1.10
  2 семестър  

   
Практически английски 2

 

Банев

Дийнър

Цветков

С 1 курс

02.09

9,00 8 ауд

16.09

9,00 305 с.з.

Фонетика на испанския

 

Проф. Кънчев

  1.10
Офис програми Цонев

4.09

10,30

20.09

10,30

ФД 2 Връзки с обществеността Станев

   
Електронно-образователни среди Терзийски

   
Теория на превода – английски език Костурков

Павлов

 
Практически испански 2 Ортега

 

   
Практически френски 2 Чочева

Чочева

2.09

14.00 10 ауд

Чочева

27.09

14,00

Практически немски 2 Танева

   
Минкова

14.09

9,00 ез.305сз

24.09

9,00

1 3 курс 1 семестър  

   
Бази данни Евгения Алендарова

   
ИД 2  

   
Странознание на Испания Проф. Кънчев

  1.10
Странознание на Франция Доц. Дичева

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Странознание на Германия Ас. Илиева

   
Машинен превод Доц.д- Николов

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Мрежи Терзийски

4.09

9,00 2 комп. з

18.09

9,00 1,2 комп з

Английски език – морфология Гл.ас. Койнакова

С ПЛ и АФ

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Морфосинтаксис Немски език Гл. ас. К. Димитрова

 
Морфосинтаксис Френски език Дичева

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Морфосинтаксис Испански език Проф.Кънчев

  1.10
2 семестър  

 

   
Практически английски 3 Петкова, Кумчева

С 4 курс –

11.09 9.00

3 ауд

16.09
Английски език в официалните документи на Европейския съюз Шаркова

   
Електронно публикуване Ж.Иванов

 

   
ИД 3 Койнакова

   
Превод френски език Хачикян

   
Лингвистични информационни ресурси Николов

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

   

   
Практически френски 3 Хачикян

Дичева

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Практически немски 3 Танева

 

16.09

9,00 419 с.з.

 
Делева Минкова

14.09

9,00

24.09

9,00

Практически испански 3 Р. Петрова

11.09

 

18.09
1 4курс 1 семестър  

   
Електронен превод  

 
Европейски езикови стандарти – т.о. Гл.ас. Червенкова

Т.о.

 
ИД 4  

 
Дигитализация – практикум – т.о.  

Т.о.

 
Синтаксис – английски език Грънчарова

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Френски език – превод Доц. Хачикян

 
Немски език – превод Гл.ас. Петкова

 
   

   
2 семестър  

   
 

Практически английски 4

Петкова Арабян

С 3 курс

11.09 9.00

3 ауд

16.09
ФД 4 – Редактиране на текст Доц. Чакърова

 

Т.о.

 
ИТ – практикум Иван Петров

 

 
Практикум по превод – английски език Арабян

Живкова

Петкова

12.09

14.00 16 сз

 
Практикум по превод –

френски език

Доц. Хачикян

   
Практикум по превод –

немски език

Живка Петкова

   
Практически френски 4

 

Чочева

Чочева

2.09

9,00 15 сз

Чочева

27.09

9,00

Практически немски 4 Делева

   
   

   

 

График за изпитна сесия на спец. “Приложна лингвистика – немски език с руски, френски, английски, испански, китайски език, новогръцки” – поправителна и ликвидационна сесия уч. 2012-2013 г

Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ ЕЗИК С

ИСПАНСКИ, КИТАЙСКИ, АНГЛИЙСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ,

 редовно обучение  учебна 2012/2013 год.

 

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидац.

сесия

 

 

 

1 курс – 1 семестър
Странознание Германия Ас. Станислава Илиева    
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов      
Основи на превода –

немски език

     
Психология Гл.ас. д-р Койчев    
2 семестър
Практически немски език Ас. Илиева

Гл.ас. Георгиев

     
ИД 1 – Латински език – то Йорданова      
Корективен курс Гл.ас. Георгиев  

 

 

ЗД –немски

Увод в германистиката

К. Димитрова  

 

 

Немски език –  фонетика К. Димитрова

 

     
Офис програми Доц. Николов    
ФД 1 – немски език

Практикум по лексикология

Танева   16.09

9,00 401 сз

 
Практически китайски 1 ч Шахинян

Хун

     
Практически руски език 1 ч Иванова      
Практически испански 1 ч

 

Ас. Найденова ас. Петкова      
  2 курс – 1 семестър
Лингвистика на текста немски език Гл.ас. Димитрова      
Странознание на Китай        
Странознание на Англия        
Странознание на Испания Проф. Кънчев    
Странознание на Гърция        
ИД 2 Практикум по правопис и пунктуация Миличина Текуща оценка

 
ФД 2 – т.о.    

 

 

китайски    

 

 

английски    

 

Испански    

 

гръцки    

 

Педагогика

 

Проф.дпн Радев  

19.09 20.09

9,00 323 ауд

25.09

9,00 323 ауд

Фонетика 2 семестър        
Испански Проф. Кънчев    
Китайски        
Английски      
Новогръцки        
2 семестър        
Практически немски 2 Гл.ас. Георгиев

Гл.ас. Танева

     
Бизнес комуникация немски Гл.ас. Петкова    
 

Теория на превода – немски

Доц. Хачикян    
Превод – немски език Гл.ас. Петкова    
Фак.дисц.3 – немски език

Редактиране

К Димитрова      
  Практически китайски 2 ч

 

Хун

     
Практически английски 2 ч

 

Бойкова    
Практически испански 2 ч Ас. Манева    
Практически новогръцки 2 ч Ас. Кукунджиева    
  3 курс – 1 семестър
Основи на социолингвистиката – немски      
История на литературата немски език  

 
Немски език  морфология        
         
Морфология        
Английски Гл.ас. Койнакова    
Руски        
Приложна стилистика – немски    

 

 

ИД 3 – Машинен превод    

 

 

2 семестър
Констрастивна лингвистика

 

К. Димитрова

 

   

 

 

 

Практически немски 3

 

Ас. Илиева

Гл.ас. Георгиев

     
Творческо-критически методи в преподаването на литератур Гл.ас. Минкова   14.09

9.00 305 сз

24.09

9.00 305 сз

ФД 4        
Английски Дийнър      
Руски Гл.ас. Стойкова      
Теория на превода        
Английски Костурков

Павлов

 

9.09

10,00 ч 18 сз

 
Руски        
Хоспетиране (немски език) 7 семестър      
Практически английски 3 Бойкова   12.09

14,00 14 сз

23.09

14,00 4 сз

Практически руски 3 Тилев

Гл.ас. Георгиева

     
4 курс – 1 семестър
МОНЕ      
Немски език – синтаксис      
Испански език – синтаксис      
Новогръцки език – синтаксис        
Текуща практика – немски      
2 семестър

 

Практически немски 4 Гл.ас. Георгиев      
ИД 4 – немски език

 

Гл.ас. Георгиев      
Практически испански 4 Ас. Манева      
Практически новогръцки 4 Гл.ас. Брусева

Франдезкакис

  13.09

8,00 336 каб

24.09

8,00 336 к

Превод – испански

Обществено-политически текстове

Гл.ас. Петкова      
Превод – новогръцки

Обществено-политически текстове

Франдезкакис    

 

График на спец. “Приложна лингвистика – английски език с немски, френски, испански, руски, новогръцки, италиански, китайски език” – поправителна и ликвидационна сесия уч. 2012-2013 г

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С

ИТАЛИАНСКИ, КИТАЙСКИ, РУСКИ, ФРЕНСКИ, НОВОГРЪЦКИ, НЕМСКИ

 редовно обучение , учебна 2012/2013 год.

 

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидац.

сесия

 

 

 

1 курс – 1 семестър

Странознание Великобритания

 

Гл.ас.д-р Костурков

 
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов

   
Основи на превода –

английски език

Гл.ас. Павлов

9.09

10,00 ч 18 сз

16.09

10,00ч

Психология Гл.ас. д-р Койчев    
2 семестър
Практически английски език Кумчева

Кунчева

Банев

  02.09

9,00 8 ауд

16.09

9,00 305 сз

ИД 1 – Латински език – то      

 

 
ЗД –Странознание на англоговоращите страни Кацарска

Дженкинс

 

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

Теоретичен курс

(Англ. – фонетика)

Стаменов

Поповска

 

Офис програми Николов   05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

ФД 1 – английски -Лексикология      
Практически китайски 1 ч

 

       
Практически испански 1 ч

ПЛ 1 к. Всички с испански

Ас. Таня  Найденова

ас. Петкова

  10.09

12.09

16,00

17.09

18.09

9,00

Практически новогръцки 1 ч

 

     
Практически немски 1 ч Танева   16.09

9,00 419 с.з.

 
Практически италиански 1 ч Н. Христова  

 

05.09

14,00 15 с.з.

27.09

9,00

Практически руски 1 ч    

 

     
  2 курс – 1 семестър        
Лингвистика на текста АЕ

 

Дeкова   12.09

14,00 17 сз

19.09

14.00 3 ауд

Странознание на Испания Проф. Кънчев     1.10
Странознание на Китай      
Странознание на Русия Гл.ас. Чернева      
Странознание на Франция Доц. Дичева      
Странознание на Германия        
Странознание на Гърция      
ИД 2 Практикум по правопис Миличина Текуща оценка

 

 
ФД 2 – т.о.   Текуща оценка

 

 

испански Ортега .

 

 

китайски    

 

 

руски    

 

 

френски    

 

 

немски    

 

 

новогръцки    

 

 

Педагогика Проф. Радев      
Фонетика  

2 семестър

     
Испански      
Китайски      
Руски      
Френски      
Немски с Л с ИТ – К. Димитрова      
Гръцки        
2 семестър

 

       
ПАЕ 2 Друмев

Кумчева

     
Бизнес комуникация АЕ Деница Шаркова      
Теория на превода – АЕ        
Превод – английски език

Обществено-политически превод

Деница Шаркова      
Фак.дисц.3 – англ език Петкова

 

 

12.09

9,00 19 ауд

17.09

9,00 10 ауд

  Практически испански 2 ч

 

Манева

     
Практически руски 2 ч

 

Христова

  17.09

9,00 32сз

24.09
Практически френски 2 ч

     
Практически немски 2 ч

Танева

  16.06

9,00 419 сз

 

     
Практически китайски 2 ч

     
Практически новогръцки 2 ч

     
  3 курс – 1 семестър        
Основи на социолингвистиката Гл. ас. Д-р Декова   13.09

15.0016сз

19.09

14,00 3 ауд

Странознание Германия Илиева      
История на литературата (Общ курс – английски език) Гл. ас. Д-р Манчоров

   
Теоретичен курс (Английски език – морфология) Гл.ас. Койнакова  

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Морфология        
Испански        
Руски        
Френски        
Немски        
         
Приложна стилистика – англ. Доц. д-р Дженкинс  

 

 

ИД 3 – Машинен превод    

 

 

2 семестър
Практически английски

 

    07.09

14,00 3 ауд

23.09

 

Творческо-критически методи в литературата Гл.ас.д-р Костадинова   15.09

14,00 4 ауд

20.09

14,00 8 с.з.

ФД 4        
Испански        
Руски        
Френски        
немски        
Теория на превода        
Испански        
Руски        
Френски        
немски        
Хоспетиране (английски език)        
Практически испански 3  

Ортега

     
Практически руски 3  

 

   
Практически френски 3  

 

     
Практически немски 3 Минкова

 

  14.09

9,00 305 сз

24.09

9,00 305 сз

4 курс – 1 семестър
МОАЕ        
 Английски език – синтаксис Гл.ас. Грънчарова  

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Испански език – синтаксис Проф. Кънчев     1.10
Новогръцки език – синтаксис        
Текуща практика – английски        
2 семестър
Практически английски 4  

 

  07.09

14.00 3 ауд

23.09
Педагогическа практика – АЕ        
ИД 4 – англ език

 

Грънчарова      
Практически испански 4 Манева

Ненкова

     
Практически новогръцки 4     13.09

8,00 336 каб

24.09

8,00 336 к

Превод – испански

Обществено-политически текстове

       
Превод – новогръцки

Обществено-политически текстове