ХІV Национална научна конференция за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,

от името на Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” и Съюз на учените в България – Пловдив

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Четиринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

 „Словото – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

 Конференцията ще се проведе на 17 и 18 май 2012 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 07.05.2012 г.

Заявка за участие може да подадете онлайн на официалната страница на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” (http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg) или да изпратите на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).

Формите за заявка може да изтеглите от официалната страница на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” (http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg/?p=2626)

 

This entry was posted in Конференции. Bookmark the permalink.