Конкурс за поезия в памет на Добромир Тонев (1955-2001)

Община Пловдив, Дружество на писателите – Пловдив, Поетична академия „Добромир Тонев“,

със съдействието на

мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“, „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“, г-жа ТОНИ СИМИДЧИЕВА, и Туристическа агенция „АНА ТРАВЕЛ”, както и с медийното партньорство на РАДИО ПЛОВДИВ

О Б Я В Я В А Т

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

В ПАМЕТ НА ПОЕТА ДОБРОМИР ТОНЕВ (1955–2001)

Конкурсът е анонимен, темата е свободна, без възрастови ограничения.

Всеки може да представи от едно до три стихотворения. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 март 2012 г. (четвъртък) на следния адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;

• по-малък ненадписан и запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които се кандидатства. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

 Ще бъдат раздадени следните награди:

• Първа награда – 350 лв.

• Втора награда – 250 лв.

• Трета награда – 150 лв.

 Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Добромир Тонев:

• Уикенд за двама в хотел в Банско, осигурен от „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“;

• Екскурзия до Гърция от Туристическа агенция „Ана Травел”;

• Вечеря за двама в ресторанта на хотел „Одеон” – Пловдив.

Връчването на наградите ще се състои на 24 март от 18:30 ч. на официална церемония в книжарница „Форум“ на мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“, когато се навършват 11 години от смъртта на Добромир Тонев.

Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, ако те не са от Пловдив.

За допълнителна информация и справки: 032/ 627 175, e-mail: nts2@abv.bg

This entry was posted in Актуална информация. Bookmark the permalink.