Author Archives: Красимира Чакърова

Честита Нова година!

🎉 Честита Нова година, скъпи студенти и колеги!

Да е здрава, мирна и много успешна 2022 г. за всички!

🥳 Happy New Year, dear students and colleagues!

Let 2022 bring us lots of health, peace and success!

🍀 С Новым годом, дорогие студенты и коллеги!

Пусть 2022 год будет здоровым, мирным и очень успешным для всех!

🎊 Καλή χρονιά, αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι!

Είθε το 2022 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, ειρήνη και πολλές επιτυχίες για όλους!

🎄Sevgili öğrencler ve çalışma arkadaşlar, Yeni yılınız kutlu olsun!

2022 yılı hepimize sağlık, huzur ve başarı getirsin! Mutlu yıllar!

Нова книга на преподавател от ДЕСПЧС

корица

лицева корица на книгата

В края на 2020 г. излезе от печат монографията на  преподавателката по български език в ДЕСПЧС гл. ас. д-р Мария Мицкова „Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите на книги от 20-те до 70-те години на ХIХ век“ (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 294 с.).

Темата за развитието на възрожденските концепции за българския книжовен език и за езика като цяло е част от сложната, многообхватна и многоаспектна тема за историята на българската филологическа мисъл – какви са представите за българския книжовен език от деветнадесетото столетие през деветнадесетото столетие и как идеите за него се развиват, кристализират и концептуализират с времето.

Настоящото изследване е опит в рамките на съотносимостта между развитието на книжовния език и развитието на идеите за него да се проследят възрожденските възгледи за езика, отразени в предговорите на книги, отпечатани в периода 20-те – 70-те години на ХІХ в., като един аспект от голямата тема за зараждането и развитието на българската филологическа мисъл. За улеснение, изчерпателност и прецизност гледната точка е ограничена до период от около 50 години – от излизането на Рибния буквар на Петър Берон (1824 г.) до Освобождението (1878 г.). Навлизайки в неизследваното поле на възрожденския предговор, то цели да анализира и изясни редица частни и по-общи филологически въпроси, с чиято помощ да се очертае една по-пълна картина на възрожденската концепция за езика и езиковите явления; да проследи развоя на процеси, нанесли „въобразените“ контури на един „език визия“ върху картата на движението на идеите на Българското възраждане.

 

ГОДИШНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Уважаеми студенти,

С оглед спецификата на дистанционното обучение, осъществено в условията на пандемията от COVID-19, Ви уведомявам, че годишната изпитна сесия, в рамките на която е включен държавният изпит по български език (за всички групи), както и изпитите по дисциплините Лингвостранознание, Увод в специалността, Информационни технологии, Математика и Биология, ще бъде проведена в периода 8 – 20 септември 2020 г. (точните дати ще бъдат обявени допълнително).

Студентите, които не са положили успешно семестриалния изпит по практически български език, следва да се явят на поправителен изпит на 28 август.

Всички изпити ще бъдат присъствени.

Държавният изпит по български език ще съдържа два модула: писмен и устен. Оценяването ще се извършва от комисия. Непосредствено преди изпита (от 31 август до 5 септември) ще се проведе кратък интензивен курс (40 ч.), в рамките на който ще бъде направен преговор на учебния материал с цел да се улесни Вашата подготовка. Участието Ви в този курс е задължително.

Студентите, които по различни причини до момента не са се включили в дистанционното обучение, трябва да осъществят контакт с преподавателите си по отделните дисциплини, за да уточнят начина за отработване на пропуснатите часове.

Желаем Ви здраве и успехи!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

Важно съобщение / Important announcement

Скъпи студенти,

На основание на чл. 21, ал. 1. от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗВО във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на страната, считано от 13 март 2020 г., и във връзка със заповед РД-01-124/03.02.2020 на министъра на здравеопазването, ректорът на Пловдивския университет издаде заповед № P33-1328 от 13 март 2020 г., съгласно която аудиторните занятия (лекции и семинари) се отменят от 13.03.2020 до 29.03.2020 г..

През този период обучението ще продължи в дистанционна форма, подробна информация за която ще получите от Вашите преподаватели.

Надяваме се скоро сложната ситуация да бъде преодоляна и да се срещнем отново в Пловдив.

Бъдете здрави!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………..